Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 XDM các tuyến dây Tân Tạo, Ngã tư Hóc Môn TBA Hóc Môn 2 CN Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH Công Kế hoạch đấu thầu dự án XDM các tuyến dây Tân Tạo, Ngã tư Hóc Môn TBA Hóc Môn 2 1
2 Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Bình Phú Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Bình Phú 4
3 Mua sắm VTTB phục vụ công tác, SCTX, dự phòng năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác, SCTX, dự phòng năm 2016 2
4 Di dời điện kế ra ngoài nhà khách hàng trạm Xuân Thới Thượng 3B Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời điện kế ra ngoài nhà khách hàng trạm Gò Lao 5 1
5 Di dời điện kế ra ngoài nhà khách hàng trạm Xuân Thới Thượng 3B Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời điện kế ra ngoài nhà khách hàng trạm Xuân Thới Thượng 3B 1
6 Xây dựng mới lộ ra trung thế 22kV Thanh Niên trạm 110/22kV Lê Minh Xuân Công ty Điện lực Bình Chánh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra trung thế 22kV Thanh Niên trạm 110/22kV Lê Minh Xuân 3
7 Mua dây cáp điện phục vụ cân pha san tải lưới điện 0,4kV CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH Kế hoạch đấu thầu dự án Mua dây cáp điện phục vụ cân pha san tải lưới điện 0,4kV 1
8 Trạm biến áp 110kV Kỳ Hòa và đường dây đấu nối Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Kỳ Hòa và đường dây đấu nối 1
9 Thuê in ấn Tạp chí Điện lực từ tháng 7 đến tháng 12/2016 Trung tâm Thông tin Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Thuê in ấn Tạp chí Điện lực từ tháng 7 đến tháng 12/2016 1
10 Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2016 Trung tâm Thông tin Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2016 1
12345678910...