Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 XDM Lộ ra Văn Sáng, Dân công trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Lộ ra Văn Sáng, Dân công trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 1
2 1) Xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn nội tỉnh triển khai FMIS/MMIS (đợt 2) (chiều dài 20km); 2) Xây dựng mạng cáp quang mạch vòng để tạo mạch dự phòng phục vụ chương trình FMIS/MMIS (chiều dài: 60.6 km) Công ty Điện lực 2 Kế hoạch đấu thầu dự án 1) Xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn nội tỉnh triển khai FMIS/MMIS (đợt 2) (chiều dài 20km); 2) Xây dựng mạng cáp quang mạch vòng để tạo mạch dự phòng phục vụ chương trình FMIS/MMIS (chiều dài: 60.6 km) 6
3 Xây dựng mới và cải tạo tăng cường lưới trung thế phục vụ nối tuyến mạch vòng năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và cải tạo tăng cường lưới trung thế phục vụ nối tuyến mạch vòng năm 2017 1
4 XDM lộ ra Tư Chức, lộ ra Chợ đầu mối và cải tạo lộ ra Kim Hằng, lộ ra Khiêm Khải trạm Nam Sài Gòn 2 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tư Chức, lộ ra Chợ đầu mối và cải tạo lộ ra Kim Hằng, lộ ra Khiêm Khải trạm Nam Sài Gòn 2 1
5 Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) CN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Côn Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) 18
6 Kế hoạch VTTB năm 2016 (hiệu chỉnh lần 2) Công ty Điện lực Hóc Môn Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 (hiệu chỉnh lần 2) 1
7 XDM trạm chuyên dùng khu vực quận Tân Phú năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng khu vực quận Tân Phú năm 2017 1
8 DỰ ÁN THÀNH PHẦN - GIAI ĐOẠN 2 "TBA 110KV TÂN HƯNG VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI" Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án DỰ ÁN THÀNH PHẦN - GIAI ĐOẠN 2 "TBA 110KV TÂN HƯNG VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI" 1
9 Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình SCL (đợt 2) CN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Côn Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình SCL (đợt 2) 1
10 Trang bị tài sản cố định năm 2016, hạng mục: “Trang bị hệ thống bộ đàm liên lạc kỹ thuật số" CN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Côn Trang bị tài sản cố định năm 2016, hạng mục: “Trang bị hệ thống bộ đàm liên lạc kỹ thuật số" 1
12345678910...