Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 1
2 Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 Isuzu Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 Isuzu 1
3 Nhà làm việc 7 tầng (cũ) và nhà làm việc 80 Duy Tân (nhà 3 tầng). Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia Nhà làm việc 7 tầng (cũ) và nhà làm việc 80 Duy Tân (nhà 3 tầng). 1
4 Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây trung thế trên địa bàn Quận 12 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây trung thế trên địa bàn Quận 12 3
5 Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây năm 2014 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây năm 2014 3
6 Sửa chữa chỉnh trang làm gọn dây thông tin đường Quốc Lộ 1A và Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa chỉnh trang làm gọn dây thông tin đường Quốc Lộ 1A và Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12. 1
7 Kiện toàn thiết bị đóng cắt 04 tuyến trung thế Quang Trung, Cầu Dừa, Tân Hiệp, KCN TTH ( địa bàn Quận 12) Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt 04 tuyến trung thế Quang Trung, Cầu Dừa, Tân Hiệp, KCN TTH ( địa bàn Quận 12) 3
8 Công trình: Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường An Phú Đông, Quận 12. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình: Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường An Phú Đông, Quận 12. 1
9 Công trình: Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường Thạnh Xuân và An Phú Đông, Quận 12. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình: Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường Thạnh Xuân và An Phú Đông, Quận 12. 1
10 Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc Trung tâm CNTT- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực VN Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc 1
12345678910...