Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 1
2 Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13 1
3 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung 1
4 Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “Cải tạo thiết bị, sửa chữa kiến trúc trạm CN1 và CN2 đảm bảo cung cấp cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung”. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “Cải tạo thiết bị, sửa chữa kiến trúc trạm CN1 và CN2 đảm bảo cung cấp cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung”. 1
5 TBA 220KV TÂN CẢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM Kế hoạch đấu thầu dự án TBA 220KV TÂN CẢNG 1
6 Thi công trồng trụ, gia cố bê tông móng trụ, thu hồi trụ năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công trồng trụ, gia cố bê tông móng trụ, thu hồi trụ năm 2017 1
7 Các công trình SCL năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 1
8 XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017 Công ty Điện lực Chợ Lớn Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình "XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017" 2
9 Đường dây 110kV Cát Lái- An Khánh Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Cát Lái- An Khánh 1
10 Sửa chữa thường xuyên năm 2017- Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa thường xuyên năm 2017- Công ty Thủy điện Quảng Trị 1
12345678910...