Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD 1
2 Xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú 1
3 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP.HCM Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hành sử dụng điện tại TP.HCM năm 2014 1
4 Mua sắm VTTb quí 4 - 2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTb quí 4 - 2014 7
5 Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 (đợt 2) Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 (đợt 2) 1
6 Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014(lần 13) Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014(lần 13) 1
7 Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 12) Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 12) 1
8 XDM các lộ ra 22kV trạm 110kV Đức Lập Hạ nối cấp trong trạm 220kV Đức Hoà, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà - tỉnh Long An Công ty Điện lực 2 Kế hoạch đấu thầu dự án XDM các lộ ra 22kV trạm 110kV Đức Lập Hạ nối cấp trong trạm 220kV Đức Hoà, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà - tỉnh Long An 2
9 Máy in A3 Trung tâm điều độ HTĐ Quốc Gia Máy in A3 1
10 Mua sắm VTTB cho 03 công trình ĐTXD lưới điện tỉnh ứng vốn năm 2014 Công ty Điện lực 2 Mua sắm VTTB cho 03 công trình ĐTXD lưới điện tỉnh ứng vốn năm 2014 3
12345678910...