Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 1
2 Trạm biến áp 220kV Công Nghệ cao; Đường dây 220kV Cát Lái - Công Nghệ cao Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu gói thầu "Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ giao thuê đất" thuộc các dự án: Trạm biến áp 220kV Công Nghệ cao; Đường dây 220kV Cát Lái - Công Nghệ cao 1
3 Mua sắm tập trung Quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Gói thầu số 21/2014: Hộp đầu cáp, hộp nối cáp hạ thế các loại (cáp đồng) 1
4 Cung cấp bạc lâu dài cho trục van cầu máy phát thủy điện Đại Ninh (bao gồm cả chi phí chuyên gia giám sát, hướng dẫn lắp đặt tại hiện trường) Công ty Thủy điện Đại Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp bạc lâu dài cho trục van cầu máy phát thủy điện Đại Ninh (bao gồm cả chi phí chuyên gia giám sát, hướng dẫn lắp đặt tại hiện trường) 1
5 Công trình đường dây 22kV cấp điện KCN Tân Bình - giai đoạn 1 và công trình đường dây 22kV cấp điện cho KCN VSIP II điều chỉnh & mở rộng gđ5 Công ty Điện lực Bình Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình đường dây 22kV cấp điện KCN Tân Bình - giai đoạn 1 và công trình đường dây 22kV cấp điện cho KCN VSIP II điều chỉnh & mở rộng gđ5 4
6 Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 2: tư vấn khảo sát phục vụ lập TKKT; lập TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT và lập quy trình bảo trì công trình. 1
7 Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang dụng cụ An toàn – đo lường – thi công năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Tra Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang dụng cụ An toàn – đo lường – thi công năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh 4
8 Ngầm hóa lưới điện đường Trường Chinh, Âu Cơ giai đoạn 1 và Xây dựng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ cầu Tham Lương đến ngã ba Bà Quẹo) quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trường Chinh, Âu Cơ giai đoạn 1 và Xây dựng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ cầu Tham Lương đến ngã ba Bà Quẹo) quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 2
9 Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ SCL Công ty Thủy điện Đại Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ SCL 1
10 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy biến thế (lần 02) và cáp ngầm trung thế 24kV 3x240mm2 của các công trình đầu tư xây dựng năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy biến thế (lần 02) và cáp ngầm trung thế 24kV 3x240mm2 của các công trình đầu tư xây dựng năm 2014 5
12345678910...