Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 7
2 Phục vụ cho các công trình ĐTXD năm 2015 Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD năm 2015 1
3 Đường dây và trạm biến áp 110kV Quế Võ 2 - tỉnh Bắc Ninh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Quế Võ 2 - tỉnh Bắc Ninh 6
4 Trạm biến áp 220kV Công Nghệ cao; Đường dây 220kV Cát Lái - Công Nghệ cao Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN, DỰ TOÁN THI CÔNG VÀ THI CÔNG RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ CHO CÁC DỰ ÁN "TBA 220/110KV CÔNG NGHỆ CAO" VÀ "ĐƯỜNG DÂY 220KV CÁT LÁI - CÔNG NGHỆ CAO" 1
5 Sửa chữa lớn năm 2015 Công ty Thủy điện Đồng Nai Cung cấp dầu phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 1
6 Sửa chữa lớn năm 2015 Công ty Thủy điện Đồng Nai SCL mái đào cửa nhận nước và gia cố mái taluy vai trái, nạo vét suối - NMTĐ Đồng Nai 4 2
7 Sửa chữa lớn năm 2015 Công ty Thủy điện Đồng Nai Cung cấp vật tư, thiết bị CNTT phục vụ trung tu hệ thống TTLL NMTĐ ĐN3 1
8 Sửa chữa lớn năm 2015 Công ty Thủy điện Đồng Nai Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ SCL Tổ máy H1 - NMTĐ Đồng Nai 4 1
9 Sửa chữa lớn năm 2015 Công ty Thủy điện Đồng Nai Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL Tổ máy H1 - NMTĐ Đồng Nai 4 1
10 Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 2
12345678910...