Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm xe tải nhẹ Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe tải nhẹ 1
2 Mua sắm xe tải cẩu. Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe tải cẩu. 1
3 Mua sắm xe ô tô bán tải. Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô bán tải. 1
4 Sửa chữa lớn tài sản cố định công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2015 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa đập vai cửa nhận nước 1
5 Trang bị BHLĐ, TBAT, DCĐN năm 2015 Công ty Điện lực Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị BHLĐ, TBAT, DCĐN năm 2015 2
6 Mua sắm sắt thép đợt 2 năm 2015 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sắt thép đợt 2 năm 2015 1
7 Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2015 2
8 Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 7
9 Xây dựng mới 03 lộ ra mạch kép và mương cáp 02 lộ ra mạch kép đi trong ống từ trạm 220/110kV Công nghệ cao cấp nguồn cho nhà máy SamSung Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra mạch kép và mương cáp 02 lộ ra mạch kép đi trong ống từ trạm 220/110kV Công nghệ cao cấp nguồn cho nhà máy SamSung 3
10 Mua sắm trang bị nội thất Công ty Mua Bán điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị nội thất 1
12345678910...