Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Hoàn thiện chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 4
2 Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 1
3 Làm gọn dây thông tin các tuyến đường - hẻm phường 9, phường 10, phường 11, phường 16, quận gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thông tin các tuyến đường - hẻm phường 9, phường 10, phường 11, phường 16, quận gò Vấp 1
4 Mua sắm bảo hộ lao động năm 2015 Công ty Điện lực 2 Mua sắm bảo hộ lao động năm 2015 1
5 Mua sắm trụ BTLT, móng neo và đà cản phục vụ công tác SXKD năm 2015 Công ty Điện lực Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trụ BTLT, móng neo và đà cản phục vụ công tác SXKD năm 2015 1
6 Trang bị máy đo OTDR, máy hàn cáp quang và dụng cụ đo kiểm hệ thống mạng LAN âm tường phục vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT, viễn thông dùng riêng tại nút mạng Tổng Công ty Công ty Điện lực 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy đo OTDR, máy hàn cáp quang và dụng cụ đo kiểm hệ thống mạng LAN âm tường phục vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT, viễn thông dùng riêng tại nút mạng Tổng Công ty 1
7 Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 5
8 Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD thuộc phân cấp đơn vị khai thác năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD thuộc phân cấp đơn vị khai thác năm 2015 1
9 Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2015 Công ty Điện lực Tây Ninh - Tổng Công ty Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2015 4
10 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 2
12345678910...