Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 XDM trạm chuyên dùng năm 2017 - MCT: LLK171503 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNH XDM trạm chuyên dùng năm 2017 - MCT: LLK171503 1
2 “Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường số 2, 3 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (LLB151003)” CN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Côn “Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường số 2, 3 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (LLB151003)” 2
3 Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 1
4 Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) CN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Côn Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) 1
5 Mua sắm máy cắt hạ thế 3 pha 100A OD + hộp bảo vệ phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy cắt hạ thế 3 pha 100A OD + hộp bảo vệ phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 1
6 Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCTX và mắc điện 06 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCTX và mắc điện 06 tháng cuối năm 2016 1
7 Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 1
8 Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 1
9 Mua sắm nắp chụp các loại: Chống sét, cực trên FCO, sứ cao máy biến áp, kẹp quai và sứ đỡ dây phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp chụp các loại: Chống sét, cực trên FCO, sứ cao máy biến áp, kẹp quai và sứ đỡ dây phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 1
10 Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, xây dựng Bản đồ chiến lược, Thẻ điểm cân bằng (BSC KPIs) tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, xây dựng Bản đồ chiến lược, Thẻ điểm cân bằng (BSC KPIs) tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 1
12345678910...