Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm dây buộc không từ tính Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây buộc không từ tính 1
2 Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh 3
3 Dự án 1: Cải tạo trạm ngắt Tân Sơn Nhất; Dự án 2: Cải tạo phòng biến điện thành trạm ngắt TSF" Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Cải tạo trạm ngắt Tân Sơn Nhất; Dự án 2: Cải tạo phòng biến điện thành trạm ngắt TSF" 1
4 Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đường Phạm Văn Hai Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đường Phạm Văn Hai 1
5 Cải tạo lộ ra Bình Giã, Hiến Lê – Trạm trung gian Bà Quẹo Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo lộ ra Bình Giã, Hiến Lê – Trạm trung gian Bà Quẹo 1
6 Công ty thủy điện Sông Bung - SXKD năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu Đợt 1 - SXKD năm 2017 2
7 Công ty thủy điện Sông Bung - SXKD năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu Đợt 2 - SXKD năm 2017 4
8 ICNAT 17-01: In cẩm nang sử dụng điện an toàn và sổ tay PCCC điện gia đình Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án ICNAT 17-01: In cẩm nang sử dụng điện an toàn và sổ tay PCCC điện gia đình 1
9 IBM 17-01: In biểu mẫu phục vụ cho công tác kiểm tra sử dụng điện năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án IBM 17-01: In biểu mẫu phục vụ cho công tác kiểm tra sử dụng điện năm 2017 1
10 Cáp ngầm 110kV Trường Đua - Hòa Hưng Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu TỔNG THỂ dự án Cáp ngầm 110kV Trường Đua - Hòa Hưng 7
12345678910...