Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Nâng công suất TBA 220KV Cai Lậy Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng công suất TBA 220KV Cai Lậy 4
2 Nân cấp điện áp lên 22kV tuyến Phước Bình Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, mua bảo hiểm và cung cấp VTTB dự án Nân cấp điện áp lên 22kV tuyến Phước Bình 1
3 Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 14) Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 14) 1
4 Kiểm định và phê duyệt mẫu biến điện áp đo lường và biến dòng điện đo lường - Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Công ty Thủy điện Đại Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Kiểm định và phê duyệt mẫu biến điện áp đo lường và biến dòng điện đo lường - Nhà máy thủy điện Đại Ninh. 1
5 Lap dat cac thiet bi Facts Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia Kế hoạch đấu thầu dự án Lap dat cac thiet bi Facts 1
6 Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán hồ sơ quyết toán dự án Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước 1
7 cáp ngầm 110kV Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intel Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập DAĐTXD, lập TKKT-TDT, thiết kế bản vẽ thi công, lập HSMT, lập quy trình bảo trì công trình, lập các báo cáo chuyên ngành 1
8 Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Gói thầu số 5 (KĐ) "Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng" 1
9 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị 1
10 Mua sắm máy tính bảng cho các đơn vị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính bảng cho các đơn vị phục vụ sản xuất kinh doanh 1
12345678910...