Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 03 công trình ĐTXD lưới điện tỉnh ứng vốn năm 2015 Công ty Điện lực 2 Kế hoạch đấu thầu dự án 03 công trình ĐTXD lưới điện tỉnh ứng vốn năm 2015 2
2 Mua sắm 02 xe tải cẩu phục vụ công tác SXKD của Điện lực Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. Công ty Điện lực Bình Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm 02 xe tải cẩu phục vụ công tác SXKD của Điện lực Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên. 1
3 Lắp đặt rèm chống nắng Công ty Mua Bán điện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu: "Lắp đặt rèm chống nắng" 1
4 Trạm biến áp 220kV Công Nghệ cao; Đường dây 220kV Cát Lái - Công Nghệ cao Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu: gói thầu kiểm toán công trình các dự án: DATP số 1- TBA 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1; và dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao 1
5 Chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Thới Tam Thôn, xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn Công ty Điện lực Hóc Môn Gói thầu DTT 15-02 "Chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Thới Tam Thôn, xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn" 1
6 Chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Nhị Bình, xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn Công ty Điện lực Hóc Môn DTT 15-03 : "Chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Nhị Bình, xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn" 1
7 thuộc kế hoạch VTTB năm 2015 – hiệu chỉnh lần 3 (không bao gồm phần trang bị an toàn, bảo hộ lao động và dụng cụ đồ nghề) Công ty Điện lực Hóc Môn Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch VTTB năm 2015 – hiệu chỉnh lần 3 (không bao gồm phần trang bị an toàn, bảo hộ lao động và dụng cụ đồ nghề) 1
8 Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh 2
9 Mua VTTB phục vụ các phương án khôi phục các bộ tụ bù bị hư hỏng trên lưới điện Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua VTTB phục vụ các phương án khôi phục các bộ tụ bù bị hư hỏng trên lưới điện 3
10 Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015_Hiệu chỉnh Gói thầu số 1502C_07: “Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite” Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015_Hiệu chỉnh Gói thầu số 1502C_07: “Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite” 1
12345678910...