Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm 1
2 Phục vụ sản xuất năm 2015 Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 5
3 Mua sắm vật tư thiết bị cho dự án nâng cấp hệ thống lưu điện phòng máy chủ của Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho dự án nâng cấp hệ thống lưu điện phòng máy chủ của Công ty Điện Lực Vĩnh Long 1
4 Nâng cấp các thiết bị ngoài trời và trong nhà phía trung thế từ 15kV lên 22kV các trạm biến áp 220kV Hóc Môn, Thủ Đức, Cát Lái Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp các thiết bị ngoài trời và trong nhà phía trung thế từ 15kV lên 22kV các trạm biến áp 220kV Hóc Môn, Thủ Đức, Cát Lái 3
5 Xây dựng mới cáp ngầm trung thế từ 02 trạm ngắt (KCNC 3 và KCNC 4) cấp điện cho các nhà đầu tư Khu CNC trong năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới cáp ngầm trung thế từ 02 trạm ngắt (KCNC 3 và KCNC 4) cấp điện cho các nhà đầu tư Khu CNC trong năm 2015 4
6 Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình Công ty Điện lực Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình 1
7 Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ 3
8 Chống quá tải lưới điện các xã Đào Mỹ, Mỹ Thái, Thái Đào - huyện Lạng Giang Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải lưới điện các xã Đào Mỹ, Mỹ Thái, Thái Đào - huyện Lạng Giang 3
9 Hệ thống mạng không dây phục vụ quản lý điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống mạng không dây phục vụ quản lý điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long 1
10 Mua sắm biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ Công ty Điện lực Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ 1
12345678910...