Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua dây cáp điện phục vụ nâng công suất TBA UBND tỉnh - Điện lực thành phố Bắc Ninh Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua dây cáp điện phục vụ nâng công suất TBA UBND tỉnh - Điện lực thành phố Bắc Ninh 1
2 Gói thầu: “Phân loại, chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn của cơ quan EVN” Tập đoàn Điện lực Việt Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: “Phân loại, chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn của cơ quan EVN” 1
3 “Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hưng, huyện Tân Châu”. Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hưng, huyện Tân Châu”. 1
4 Mua tủ RMU phục vụ xử lý sự cố TBA số 3 Vũ Ninh Kinh Bắc Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua tủ RMU phục vụ xử lý sự cố TBA số 3 Vũ Ninh Kinh Bắc 1
5 "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp". Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp". 1
6 "Xây dựng các nhánh rẽ trung hạ thế 1 pha đấu nối trụ 165/10, 182C, 183/18/10, 183/32, 187 tuyến 472SD; trụ 257/97/15 tuyến 474SD; trụ 184/28/12, 184B/103/21/44 tuyến 476SD; trụ 220/51B/8 tuyến 478SD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Phong, huyện Tân Biên". Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 công trình: "Xây dựng các nhánh rẽ trung hạ thế 1 pha đấu nối trụ 165/10, 182C, 183/18/10, 183/32, 187 tuyến 472SD; trụ 257/97/15 tuyến 474SD; trụ 184/28/12, 184B/103/21/44 tuyến 476SD; trụ 220/51B/8 tuyến 478SD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Phong, huyện Tân Biên". 1
7 "Phát triển lưới điện phân phối xã Long Phước và các NR 12,7kV đấu nối trụ 78/8, 98/1, 117, 104/29/30B/13, 104/1/23/7, 104/1/38/22, 347/7/9/37, 354, 370/77, 320/14/6 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Đông, huyện Hoà Thành" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh". Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Long Phước và các NR 12,7kV đấu nối trụ 78/8, 98/1, 117, 104/29/30B/13, 104/1/23/7, 104/1/38/22, 347/7/9/37, 354, 370/77, 320/14/6 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Đông, huyện Hoà Thành" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh". 1
8 “Phát triển lưới điện phân phối xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu”. Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu”. 1
9 "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22kV Tân Hưng". Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22kV Tân Hưng". 1
10 Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu NTTC đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu NTTC đợt 2 năm 2016 1
12345678910...