Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 1
2 Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 1
3 ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN 3
4 Mua chống sét và thiết bị cảnh báo sự cố phục vụ cho công tác SCL năm 2016 của Công ty Điện lực Bình Phước Công ty Điện lực Bình Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua chống sét và thiết bị cảnh báo sự cố phục vụ cho công tác SCL năm 2016 của Công ty Điện lực Bình Phước 1
5 Mua sắm trang thiết bị an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 1
6 Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế đầu năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế đầu năm 2016 1
7 Đường dây 220-110kV Cầu Bông - Bình Tân Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220-110kV Cầu Bông - Bình Tân 1
8 Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2 Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2 1
9 Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp Công ty Mua Bán điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp 1
10 Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long. Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long. 1
12345678910...