Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 2) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 2) 1
2 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
3 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
4 Mua sắm công tơ điện tử 1 pha RF đợt 5 năm 2014 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công tơ điện tử 1 pha RF đợt 5 năm 2014 1
5 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
6 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 1
7 Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu Gói thầu Lắp đặt ống chờ cáp ngầm 110kV băng qua đường chui dưới cầu Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) 1
8 Khai thác ống nhựa HDPE các loại cho các công trình ngầm hóa lưới điện-Hiệu chỉnh. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác ống nhựa HDPE các loại cho các công trình ngầm hóa lưới điện-Hiệu chỉnh. 1
9 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
10 Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD 12
12345678910...