Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 - Gói số 50-15: Ống nối ép đồng nhôm các loại Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 - Gói số 50-15: Ống nối ép đồng nhôm các loại 1
2 Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ 2
3 Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 3
4 Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát; lập dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, TKBVTC; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC. 1
5 Nhà kho và nhà xe bốn bánh Điện lực Bình Tân và công trình Nhà kho, nhà xe hai bánh và sân đường Điện lực Bình Minh Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà kho và nhà xe bốn bánh Điện lực Bình Tân và công trình Nhà kho, nhà xe hai bánh và sân đường Điện lực Bình Minh 1
6 Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập – Tân Hương Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập – Tân Hương 1
7 Xây dựng và cải tạo các lộ 972, 974 TG Hiệp Hòa 2 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các lộ 972, 974 TG Hiệp Hòa 2 lên 22kV 1
8 Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Công ty Điện lực Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) 2
9 ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu gói thầu ĐO ĐẠC BAN ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỒ SƠ GIAO - THUÊ ĐẤT 1
10 Cải tạo Trạm biến áp 110kV Xa Lộ Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo Trạm biến áp 110kV Xa Lộ 1
12345678910...