Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Thi công xây dựng công trình “Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước”. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước. 22/01/2016
2 Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 Kế hoạch đấu thầu Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 13/01/2016
3 Gói thầu mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam 11/12/2015
4 Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty 10/09/2015
5 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại công ty 10/09/2015
6 mua sắm Acquy UPS cho công tác thay mới acquy UPS tầng 3-4 thuộc văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Acquy UPS cho công tác thay mới các acquy của UPS tầng 3-4 thuộc văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam 10/09/2015
7 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty 13/07/2015
8 Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam 13/07/2015
9 Mua Sứ cách điện phục vụ phương án kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. 06/07/2015
10 Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam 26/06/2015
12345678910...