Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Gói phụ kiện bó cáp Mua sắm vật tư phục vụ công trình bó cáp thông tin treo trên trụ điện lực năm 2014 15/05/2014
2 Gói thầu số 14: Hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2014 và SCTX năm 2014 15/04/2014
3 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
4 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
5 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
6 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
7 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
8 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
9 Gói thầu 3: Gồm 2 lô thầu + Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Châu Thành (năm 2014). + Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho kênh Thầy Năm, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Châu Thành. 17/03/2014
10 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường hẻm khu vực Phường 5” – MCT: PPY141105 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường hẻm khu vực Phường 5 17/02/2014
12345678910