Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp cải tạo ĐDHT các trạm biến áp và kéo mới ĐDTHT để xử lý dây nhánh mất an toàn trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2013 18/03/2013
2 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án Triển khai hệ thống camera quan sát tại Công ty Điện lực Sóc Trăng 25/02/2013
3 Gói phụ kiện bó cáp Mua sắm vật tư phục vụ công trình bó cáp thông tin treo trên trụ điện lực năm 2014 15/05/2014
4 Gói thầu số 14: Hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2014 và SCTX năm 2014 15/04/2014
5 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
6 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
7 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
8 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
9 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
10 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
12345678910