Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Mua sắm 02 xe ôtô 05 chỗ phục vụ công tác SXKD cho Điện lực Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm 02 xe ôtô 05 chỗ phục vụ công tác SXKD cho Điện lực Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. 17/10/2014
2 Tư vấn thực hiện dự án Kế hoạch Lựa chọn Nhà thầu gói thầu Tư vấn thực hiện dự án "Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện" (Vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)) 09/10/2014
3 Mua sắm MBA phục vụ công tác SXKD năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ công tác SXKD năm 2014 20/08/2014
4 Gói phụ kiện bó cáp Mua sắm vật tư phục vụ công trình bó cáp thông tin treo trên trụ điện lực năm 2014 15/05/2014
5 Gói thầu số 14: Hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2014 và SCTX năm 2014 15/04/2014
6 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
7 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Phan Văn Hớn trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
8 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
9 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 1 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
10 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình "Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22 kV Văn Quá 2 trạm 110 kV Tham Lương 01/04/2014
12345678910...