Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 mua sắm Acquy UPS cho công tác thay mới acquy UPS tầng 3-4 thuộc văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Acquy UPS cho công tác thay mới các acquy của UPS tầng 3-4 thuộc văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam 10/09/2015
2 Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty 10/09/2015
3 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại công ty 10/09/2015
4 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty 13/07/2015
5 Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam 13/07/2015
6 Mua Sứ cách điện phục vụ phương án kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. 06/07/2015
7 Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam 26/06/2015
8 Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất điện năm 2015 Kế hoạch đấu thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 27/05/2015
9 Mua sắm bàn làm việc cho CBCNV Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bàn làm việc cho CBCNV 12/05/2015
10 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị bổ sung các thiết bị Switch, module SFP cho hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị bổ sung các thiết bị Switch, module SFP cho hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC 15/04/2015
12345678910...