Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị bổ sung các thiết bị Switch, module SFP cho hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị bổ sung các thiết bị Switch, module SFP cho hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC 15/04/2015
2 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị bổ sung các thiết bị Switch, module SFP cho hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị bổ sung các thiết bị Switch, module SFP cho hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh phục vụ điều hành sản xuất của EVN SPC 10/04/2015
3 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình" Làm gọn dây thong tin đường Vĩnh Lộc bên phải (Hương Lộ 80) Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thong tin đường Vĩnh Lộc bên phải (Hương Lộ 80) 06/04/2015
4 Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2015 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2015 02/03/2015
5 Thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Hiệp Thành năm 2014". Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Hiệp Thành năm 2014 07/02/2015
6 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Hoàn thiện và cải tạo lưới hạ thế ngõ hẻm huyện Bình Chánh 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và cải tạo lưới hạ thế ngõ hẻm huyện Bình Chánh 2014 03/02/2015
7 Mua sắm 02 xe ôtô 05 chỗ phục vụ công tác SXKD cho Điện lực Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm 02 xe ôtô 05 chỗ phục vụ công tác SXKD cho Điện lực Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. 17/10/2014
8 Tư vấn thực hiện dự án Kế hoạch Lựa chọn Nhà thầu gói thầu Tư vấn thực hiện dự án "Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện" (Vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)) 09/10/2014
9 Mua sắm MBA phục vụ công tác SXKD năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ công tác SXKD năm 2014 20/08/2014
10 Gói phụ kiện bó cáp Mua sắm vật tư phục vụ công trình bó cáp thông tin treo trên trụ điện lực năm 2014 15/05/2014
12345678910...