Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 (bổ sung) Kế hoạch đấu thầu Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 12/05/2016
2 Mua sắm công cụ phục vụ triển khai Nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống FMIS/MMIS theo chế độ kế toán mới Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống FMIS/MMIS theo chế độ kế toán mới 19/04/2016
3 Thiết bị hội nghị truyền hình Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị hội nghị truyền hình bổ sung cho phòng họp 1 06/04/2016
4 Thi công xây lắp hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 6” Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 6 16/03/2016
5 Thi công xây lắp hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 6” Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 6 16/03/2016
6 Thi công xây lắp hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 7,8” Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 7, phường 8 16/03/2016
7 Cung cấp đá vôi phục vụ SX điện năm 2016 KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 11/03/2016
8 Thi công xây dựng công trình “Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước”. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước. 22/01/2016
9 Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 Kế hoạch đấu thầu Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 13/01/2016
10 Gói thầu mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam 11/12/2015
12345678910...