Thông báo sơ tuyển Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchNgày phát hành
1 Gói thầu “Mua sắm license Exchange 2016 Ent, chứng thư số cho tên miền evn.vn của EVN và gia hạn chứng thư số thời hạn 01 năm cho tên miền evn.com.vn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm license Exchange 2016 Ent, chứng thư số cho tên miền evn.vn của EVN và gia hạn chứng thư số thời hạn 01 năm cho tên miền evn.com.vn 09/02/2017
2 Mua sắm phụ kiện, bu lông, đà sắt, giáp níu và giáp buộc cho nhu cầu sửa chữa lớn năm 2017. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lưới điện năm 2017 12/12/2016
3 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017 09/11/2016
4 Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm 05/10/2016
5 Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm 05/10/2016
6 Trang bị 01 xe tải 3,5 tấn, cẩu 3 tấn có gàu Trang bị 01 xe tải cẩu 3,5 tấn cẩu 3 tấn có gàu 08/07/2016
7 Gói 1: TSCĐ 16-01: Trang bị Kềm ép thủy lực 12T, Máy đo điện trở suất của đất và điện trở nối đất Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định năm 2016 cho Công ty Điện lực Hóc Môn- Kềm ép thủy lực 12T, máy đo điện trở, thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ”. MCT: RRK161502 13/05/2016
8 Gói 1: TSCĐ 16-01: Trang bị Kềm ép thủy lực 12T, Máy đo điện trở suất của đất và điện trở nối đất Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định năm 2016 cho Công ty Điện lực Hóc Môn- Kềm ép thủy lực 12T, máy đo điện trở, thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ”. MCT: RRK161502 13/05/2016
9 TSCĐ 16-02: Trang bị máy phát hiện phóng điện cục bộ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định năm 2016 cho Công ty Điện lực Hóc Môn- Kềm ép thủy lực 12T, máy đo điện trở, thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ”. MCT: RRK161502 13/05/2016
10 Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 (bổ sung) Kế hoạch đấu thầu Cung cấp dầu cho sản xuất điện năm 2016 12/05/2016
12345678910...