Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ –Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ –Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 26/02/2016
2 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 26/02/2016
3 Mua sắm cột điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cột điện Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 23/02/2016
4 Mua sắm vỏ hộp công tơ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ hộp công tơ Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/02/2016
5 Mua sắm ghip, đầu cốt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ghíp, đầu cốt các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/02/2016
6 Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/02/2016
7 Gói thầu : Mua sắm máy biến thế cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến thế cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/02/2016
8 Gói thầu : Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt hạ thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt hạ thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/02/2016
9 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và trường Sa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và trường Sa Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 25/01/2016
10 Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22KV Tân Hưng". Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 05 công trình lưới điện năm 2016. Công ty điện lực Tây Ninh 25/01/2016
11 Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp" Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 05 công trình lưới điện năm 2016. Công ty điện lực Tây Ninh 25/01/2016
12 Mua sắm thiết bị Router (Router Gateway) và thiết bị tường lửa (Firewall) năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị Router (Router Gateway) và thiết bị tường lửa (Firewall) năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 25/01/2016
13 Cung cấp thiết bị các loại cho công trình: Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình: Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/01/2016
14 Thi công xây dựng công trình “Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy" Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/01/2016
15 Thi công xây dựng công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Lợi Hải và ông Hải, huyện Thuận Bắc”. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Lợi Hải và Công Hải, huyện Thuận Bắc” Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/01/2016
16 Thi công xây dựng công trình “Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước”. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/01/2016
17 Gói thầu “Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp Điện lực và dây thông tin” Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa-Trường Sa Quận Tân Bình” và “Xây dựng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên đường Hoàng Sa và Trường Sa, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh” CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 20/01/2016
18 Quần áo BHLĐ cá nhân các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – Thi công năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 18/01/2016
19 Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – Thi công năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 18/01/2016
20 Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – Thi công năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 18/01/2016
21 Cung cấp dao cách ly 1 pha (DS) phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dao cách ly 1 pha (DS) phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/01/2016
22 Cung cấp Bộ định vị van kiểm soát Hệ thống xử lý nước, nước thải Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 14/01/2016
23 Trụ BTLT, móng neo và đà cản Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2016 Điện lực Hậu Giang 08/01/2016
24 Gói thầu số 2: Mua sắm phụ kiện đấu nối, kẹp treo đỡ cáp và cách điện cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2016
25 Gói thầu số 4: Mua sắm trụ điện và đà cản cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2016
26 Gói thầu số 1: Mua sắm các loại phụ kiện lưới điện và sắt hình gia công cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2016
27 Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa Hệ thống FGD (ControlLogix Redundancy Enhanced Module 1756-RM2) KHLCNT đợt 8 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 25/12/2015
28 Gói thầu số 5: KT/2015-Tư vấn kiểm toán dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/12/2015
29 Gói thầu số 3: XL/2015-Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/12/2015
30 Gói 2: Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 4 phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 22/12/2015
31 Gói 3: Máy biến thế amaphous các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 4 phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 22/12/2015
32 Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng trên hội trường lầu 5 phục vụ lớp đào tạo chuyển đổi TCKT của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng trên hội trường lầu 5 phục vụ lớp đào tạo chuyển đổi TCKT của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 21/12/2015
33 Cung cấp MCCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MCCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/12/2015
34 VT07/2016: Cung cấp cầu chì ống trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
35 VT08/2016: Cung cấp sứ đứng, sứ treo và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
36 VT03/2016: Cung cấp xà, thanh chống, Potelet, Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
37 VT04/2016: Cung cấp hộp domino, CB máy cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
38 VT05/2016: Cung cấp hộp bảo vệ điện kế, nắp đậy CB, thùng điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
39 VT06/2016: Cung cấp giáp buộc, giáp níu, cosse, kẹp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
40 VT01/2016: Cung cấp trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
41 VT02/2016: Cung cấp cáp mắc điện hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
42 Mua sắm camere đọc chỉ số công tơ năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm camera đọc chỉ số công tơ năm 2015 Phòng Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/12/2015
43 Gói 1: Dây cáp điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 4 phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/12/2015
44 Kế hoạch đấu thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC tại văn phòng Công ty CNTT ĐLMN Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC tại văn phòng Công ty CNTT ĐLMN Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 14/12/2015
45 Mua sắm tiếp địa di động hạ áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tiếp địa di động hạ áp Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 11/12/2015
46 Gói thầu mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 11/12/2015
47 Cung cấp LA, FCO, LBFCO và MCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm LA, FCO, LBFCO và MCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 11/12/2015
48 Mua sắm thiết bị CNTT tháng 11 cho các đơn vị phục vụ SXKD Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị CNTT tháng 11 cho các đơn vị phục vụ SXKD Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 08/12/2015
49 Cung cấp thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 03/12/2015
50 Gói 2: Phụ kiện lưới điện các loại bao gồm 3 lô: Lô 1:Phụ kiện các loại, Lô 2: Nắp chụp silicon, Lô 3: Mối nối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 3 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 03/12/2015
51 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 30/11/2015
52 Nắp che đầu sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp che đầu sứ lắp đặt giai đoạn 2 Điện lực Hậu Giang 23/11/2015
53 Gói: Sứ và phụ kiện sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư cho các công trình sửa chữa lớn các đường dây trung thế năm 2015 (thay sứ) của Điện Lực Bình Tân. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/11/2015
54 VT21/2015: Cung cấp ống nhựa HDPE Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác ống nhựa HDPE cho công trình ĐTXD-công trình: Xây dựng mới lộ ra Cầu Hang trạm Bình Hòa năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 19/11/2015
55 GÓI G: ĐÀO VÀ TÁI LẬP MƯƠNG CÁP NGẦM Kế hoạch LCNT dự án Đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/11/2015
56 Mua sắm thiết bị máy văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị máy văn phòng Công ty Mua bán điện 04/11/2015
57 Sào đo dòng trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 04/11/2015
58 GÓI THẦU SỐ 1: CUNG CẤP VTTB, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VTTB TOÀN BỘ DỰ ÁN KHLCNT dự án Mở rộng trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/11/2015
59 Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất dịch vụ quý 3 và 4/2015 (dây đồng, dầu biến thế, vật tư sửa chữa máy biến thế) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 03/11/2015
60 Cung cấp văn phòng phẩm quý 3 và 4/2015 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 03/11/2015
61 Gói F: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch LCNT dự án Cáp ngầm 110kV đấu nối trạm Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/11/2015
62 gói số 65-15 “Tủ điện kế” Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 02/11/2015
63 Gói thầu số 3: Cung cấp Máy cắt 22kV, Máy chụp sóng (recorder: 8 analog chanel and 16 logic chanel) và Bộ Joint D-ring làm kín cho van seat hạ lưu van cầu của hai tổ máy Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Máy cắt 22kV, Máy chụp sóng (recorder: 8 analog chanel and 16 logic chanel) và Bộ Joint D-ring làm kín cho van seat hạ lưu van cầu của hai tổ máy. Công ty thủy điện Đại Ninh 29/10/2015
64 Gói 64-15: “Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch VTTB công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/10/2015
65 Gói thầu số 5: Cáp đồng hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL, ĐTXD sử dung cho các thàng còn lại năm 2015 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 28/10/2015
66 Gói 1: Trụ điện và neo các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 3 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 28/10/2015
67 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 27/10/2015
68 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án CQT lưới điện khu vực Thị trấn Chũ và các vùng lân cận - huyện Lục Ngạn Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 27/10/2015
69 Gói số 62-15 “Thùng bảo vệ thiết bị đóng cắt và phụ kiện” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch sửa chữa trạm biến thế năm 2015-2016 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/10/2015
70 Cung cấp Ô tô 7 chỗ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015, Hạng mục: Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Tân Phú năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2015
71 Cung cấp xe tải 500-650KG Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015, Hạng mục: Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Tân Phú năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2015
72 Gói thầu số 7: Ống nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL, ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 26/10/2015
73 Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống CNTT tại Công ty Điện lực Ninh Thuận và các Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống CNTT tại Công ty Điện lực Ninh Thuận và các Điện lực Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 26/10/2015
74 TƯ VẤN KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP DAĐTXD-TKBVTC; LẬP DỰ ÁN ĐTXD; LẬP TKBVTC-TDT; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP DAĐTXD-TKBVTC; LẬP DỰ ÁN ĐTXD; LẬP TKBVTC-TDT; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/10/2015
75 Gói thầu HM2-BH2: Bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình hạng mục Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV trên đường Lương Định Của. Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220kV Cát Lái-Tân Cảng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/10/2015
76 Tư vấn giám sát thi công xây dung công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới hạ thế khu vực Quận Tân Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 22/10/2015
77 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án CQT lưới điện khu vực Hoàng Văn Thụ, Song Khê, Thọ Xương, Xương Giang, Dĩnh Trì - Thành phố Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 21/10/2015
78 Gói thầu số 4: Cosse, kẹp nối ép và giáp buộc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 21/10/2015
79 Gói thầu số 3: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/10/2015
80 Gói thầu số 6: Thiết bị đóng cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCl và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/10/2015
81 Gói thầu số 2: Cáp ngầm hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/10/2015
82 Gói thầu số 1: Cáp nhôm ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL, ĐTXD sử dung cho các tháng còn lại năm 2015 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 19/10/2015
83 Gói thầu số 3: Cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng, lan truyền tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (cho các tòa nhà khu A và khu B) Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 19/10/2015
84 Mua sắm các VTTB phục vụ công tác lập dự án, quản lý dự án và giám sát dự án đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu Data center Kế hoạch đấu thầu dự án dự án đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 19/10/2015
85 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc A-B huyện Bình Chánh 2015” Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc A-B huyện Bình Chánh 2015” CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 16/10/2015
86 VTTB 24/2015– Máy cắt hạ thế 3P 100A+ hộp bảo vệ (sử dụng cho tụ bù hạ thế), cosse ép Cu 10mm2. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm máy cắt hạ thế 3P 100A+hộp bảo vệ (sử dụng cho tụ bù hạ thế), cosse ép Cu 10mm2 phục vụ cho công tác SXKD năm 2015. CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/10/2015
87 Cung cấp bóng đèn tuýp LED Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 15/10/2015
88 GS2015-CH - Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/10/2015
89 Gói 2: Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
90 Gói 1: Sứ & phụ kiện sứ các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
91 Gói 2: Đà và thanh chống các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
92 Gói 2: Đà và thanh chống các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
93 Gói 3: Bảng nhựa - hộp nhựa, Hộp composite &Thùng composite lắp trạm gồm 2 lô: lô 1: Bảng nhựa - hộp nhựa (trong nhà) + Hộp composite lắp điện kế (ngoài trời), lô 2: Thùng composite lắp trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
94 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải lưới điện các xã Đào Mỹ, Mỹ Thái, Thái Đào - huyện Lạng Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 13/10/2015
95 Gói thầu số 3: Máy cắt, hộp domino, tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị đóng cắt cho quý 2/2015 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 09/10/2015
96 Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Cộng Hòa quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp Điện lực và dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình và “ Xây dựng mới mạng hầm cống phục vụ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 09/10/2015
97 Tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-TDT Kế hoạch đấu thầu dự án Các xuất tuyến 22kV trạm 500kV Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 09/10/2015
98 Gói : Pin cho UPS và tủ rack. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho dự án nâng cấp hệ thống lưu điện phòng máy chủ của Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 09/10/2015
99 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới hạ thế khu vực Quận Tân Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 08/10/2015
100 Mua sắm Thiết bị tường lửa - Firewall Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị tường lửa - Firewall Công ty điện lực Tây Ninh 08/10/2015
101 Thiết bị ghi điện, xóa nợ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị viễn thông cho công tác ghi điện, xóa nợ Điện lực Hậu Giang 08/10/2015
102 Biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ Điện lực Hậu Giang 07/10/2015
103 Gói : Router gateway và phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm router gateway cho dự án FMIS/MMIS của EVN phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện tại Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 07/10/2015
104 Gói : Thiết bị điều khiển và thiết bị phát sóng không dây Kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống mạng không dây phục vụ quản lý điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 07/10/2015
105 Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 05/10/2015
106 Gói thầu số DEP-HBPBT1-W02: cung cấp cáp ngầm 110kV, dịch vụ lắp đặt đấu nối và TNHC Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/10/2015
107 Thay mới 9 bộ CT, 9 bộ PT cấp chính xác 0.2 của hệ thống đo đếm chính Kế hoạch đấu thầu dự án Thay mới 9 bộ CT, 9 bộ PT cấp chính xác 0.2 của hệ thống đo đếm chính. Công ty thủy điện Đại Ninh 02/10/2015
108 Cung cấp Ô tô 7 chỗ Kế hoạch đấu thầu dự án “Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015”, hạng mục “Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Gò Vấp” Công ty Điện lực Gò Vấp 02/10/2015
109 Cung cấp xe tải 500-650kg Kế hoạch đấu thầu dự án “Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015”, hạng mục “Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Gò Vấp” Công ty Điện lực Gò Vấp 02/10/2015
110 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 22kV lộ 472 và 474 sau trạm 110kV Đức Thắng Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 02/10/2015
111 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 22kV lộ 476, 478 và 482 sau trạm 110kV Đức Thắng và cải tạo lộ 973 TG Hiệp Hòa 1 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 02/10/2015
112 Mua sắm trang phục văn phòng năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang phục văn phòng năm 2015 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 01/10/2015
113 Gói thầu số 4B: CCDC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm BHLĐ và CCDC-ĐN năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 29/09/2015
114 Mua sắm thiết bị CNTT cho các đơn vị phục vụ SXKD Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị CNTT cho các đơn vị phục vụ SXKD Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 28/09/2015
115 Cung cấp phương tiện làm việc cho nhà làm việc Điện lực Thuận Nam. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị phương tiện làm việc cho nhà làm việc Điện lực Thuận Nam. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 28/09/2015
116 Gói thầu số 2: Trang bị, nâng cấp hệ thống mạng văn phòng tại Trung tâm A2 Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 25/09/2015
117 Gói 4: Tủ tụ bù hạ thế ứng động các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 25/09/2015
118 Gói : Server Rack 2U Kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống server ảo hóa phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 25/09/2015
119 Mua sắm kềm ép Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm kềm ép kẹp WR năm 2015 Công ty Điện lực Hậu Giang 24/09/2015
120 Mua sắm kềm ép Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm kềm ép kẹp WR năm 2015 Công ty Điện lực Hậu Giang 24/09/2015
121 Mua sắm máy phát điện dự phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy phát điện dự phòng 3 pha 30kVA phục vụ phòng thiết bị Scada Công ty Điện lực Hậu Giang 24/09/2015
122 ĐIỀU TRA, TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI TP.HCM 2015 KHLCNT gói thầu ĐIỀU TRA, TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI TP.HCM 2015 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 24/09/2015
123 Gói thầu số 6: KT/2015-Tư vấn kiểm toán dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 24/09/2015
124 Gói thầu số 3: XL/2015-Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 21/09/2015
125 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các lộ 972, 974 trung gian Hiệp Hòa 2 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 18/09/2015
126 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các lộ 971, 974 trung gian Hiệp Hòa 1 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 18/09/2015
127 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hòa, huyện Tân Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
128 Xây lắp công trình: “Xây dựng mới các nhánh rẽ trung thế đấu nối trụ 162/7T/2B, 198, 121, 50/44/6 tuyến 472TBI; trụ 37 tuyến 480TBI; trụ 21B, 30/18B, 159B/34, 181B, 212/10 tuyến 476TBI; trụ 37B, 17/23B, 17/135B/5 tuyến 478TBI; trụ 38/89, 38/89/5 tuyến 479TN và nhánh rẽ hạ thế đấu nối trụ 198/5 tuyến 472TBI”. Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới các nhánh rẽ trung thế đấu nối trụ 162/7T/2B, 198, 121, 50/44/6 tuyến 472TBI; trụ 37 tuyến 480TBI; trụ 21B, 30/18B, 159B/34, 181B, 212/10 tuyến 476TBI; trụ 37B, 17/23B, 17/135B/5 tuyến 478TBI; trụ 38/89, 38/89/5 tuyến 479TN và nhánh rẽ hạ thế đấu nối trụ 198/5 tuyến 472TBI. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
129 Xây lắp công trình: “XDM các lộ ra 22kV TBA T1 Tân Biên”. Kế hoạch đấu thầu dự án XDM các lộ ra 22kV TBA T1 Tân Biên. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
130 Xây lắp công trình “Phát triển lưới điện phân phối xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
131 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối vùng ven Khu liên hợp Công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông – Bời Lời”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối vùng ven Khu liên hợp Công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông – Bời Lời. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
132 Xây lắp công trình “Xây dựng các NR 12,7kV đấu nối trụ 72, 78/22/22, 103B/15/60, 104/1/25B/6, 388, 370/35, 370/10, 347/7/5B, 307/21/17, 307/48B/24/21B, 307/48B/24/16 tuyến 473BC huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng các NR 12,7kV đấu nối trụ 72, 78/22/22, 103B/15/60, 104/1/25B/6, 388, 370/35, 370/10, 347/7/5B, 307/21/17, 307/48B/24/21B, 307/48B/24/16 tuyến 473BC huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
133 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã An Thạnh, huyện Bến Cầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
134 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
135 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
136 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Công ty điện lực Tây Ninh 18/09/2015
137 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Trí Bình, huyện Châu Thành”. Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển lưới điện phân phối xã Trí Bình, huyện Châu Thành. Điện lực Tây Ninh 18/09/2015
138 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Quang Trung (Đoạn từ ngã 6 Gò Vấp đến ngã 4 Quang Trung – Thống Nhất) năm 2015 Điện lực Gò Vấp 17/09/2015
139 Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn nội tỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 16/09/2015
140 Bộ nạp khí SF6 và máy dò khí SF6 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 16/09/2015
141 Thiết bị chỉnh trang phòng giao dịch khách hàng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2015 Điện lực Hậu Giang 16/09/2015
142 Thiết bị chỉnh trang phòng giao dịch khách hàng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2015 Điện lực Hậu Giang 16/09/2015
143 Gói thầu số 2: Cáp Duplex (lõi đồng) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Cáp Duplex co công tác SXKD, ĐTXD sử dụng trong quý 3, quý 4 năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 15/09/2015
144 VTTB 23/2015 – Hộp bảo vệ điện kế, CB và nắp đậy hộp đấu dây điện kế. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hộp bảo vệ điện kế, CB và nắp đậy hộp đấu dây điện kế. CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/09/2015
145 Xây dựng nhà làm việc tổ điện Phước Vinh – Điện lực Châu Thành Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà làm việc tổ điện Phước Vinh – Điện lực Châu Thành Công ty điện lực Tây Ninh 15/09/2015
146 ICN 15-01: In cẩm nang sử dụng điện an toàn Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu ICN 15-01: In cẩm nang sử dụng điện an toàn Công ty Điện lực Hóc Môn 14/09/2015
147 Gói thầu số 1: Xây lắp có cung cấp vật tư thiết bị và thực hiện mua bảo hiểm mọi rủi ro xây lắp dự án “Lắp đặt mái che nhà để xe tại số 117 Phổ Quang, Phường 02 - quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt mái che nhà để xe tại số 117 Phổ Quang, Phường 02 - quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 14/09/2015
148 Gói thầu số DEP-HBPBT1-W01: đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/09/2015
149 Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp 1600W Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư trang bị tài sản cố định năm 2015 (Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp 1600W) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 14/09/2015
150 Gói thầu: Bộ chuyển nguồn tự động hạ thế 800A-220/380V Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư trang bị tài sản cố định năm 2015 (Bộ chuyển nguồn tự động hạ thế 800A-220/380V) ________________ Công ty Điện lực Thủ Thiêm 14/09/2015
151 Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 10/09/2015
152 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại công ty Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 10/09/2015
153 mua sắm Acquy UPS cho công tác thay mới acquy UPS tầng 3-4 thuộc văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Acquy UPS cho công tác thay mới các acquy của UPS tầng 3-4 thuộc văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 10/09/2015
154 Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm linh kiện máy in phục vụ công tác SXKD tại công ty Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 10/09/2015
155 GÓI 7: MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ CHUẨN BỊ SẢN XUẤT Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/09/2015
156 Cung cấp công cụ dụng cụ, dụng cụ đồ nghề năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị CCDC-DCVP năm 2015 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Điện lực Gò Vấp 04/09/2015
157 Cung cấp hoá chất phục vụ sản xuất điện quý 3 và 4/2015 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp hoá chất phục vụ sản xuất điện quý 3 và 4/2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 04/09/2015
158 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Xây dựng mới đoạn đầu 02 lộ ra trung thế 22kV Thiện Hòa, Bà Tỵ trạm 110/22kV Tân Túc (MCT: KKK150102)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới đoạn đầu 02 lộ ra trung thế 22kV Thiện Hòa, Bà Tỵ trạm 110/22kV Tân Túc (MCT: KKK150102) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/09/2015
159 Thi công xây dựng công trình: “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới HIệp CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/09/2015
160 Gói thầu số 7: GS/2015-Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 03/09/2015
161 Gói thầu “Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp Điện lực và dây thông tin” Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” và “Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả” CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 03/09/2015
162 Gói thầu số 1: Thiết bị ghép kênh PCM Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 03/09/2015
163 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:“Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới HIệp CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/09/2015
164 Gói: Ống bọc và nắp chụp thiết bị cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư cho công trình SCTX lắp ống bọc cách điện và nắp chụp thiết bị trung thế năm 2015 Phòng vật tư - Điện lực Vĩnh Long 31/08/2015
165 Thiết bị “bộ báo sự cố trên không” Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị “bộ báo sự cố trên không” Điện lực Hậu Giang 25/08/2015
166 Vỏ xe Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ xe năm 2015 Điện lực Hậu Giang 25/08/2015
167 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm Kế hoạch đấu thầu dự án "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã An Phú Tây, Tân Quí Tây, Hưng Long huyện Bình Chánh 2015" Điện lực Bình Chánh 25/08/2015
168 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 25/08/2015
169 Gói thầu 18: Nhà làm việc Điện lực Sa Đéc Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu 18: Nhà làm việc Điện lực Sa Đéc Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 25/08/2015
170 Gói thầu: Trạm biến áp Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Mua sắm VTTB cho công trình ngầm hóa lưới điện đường Thảo Điền và Đồng Văn Cống Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 24/08/2015
171 Gói thầu số 4: Xe 16 chỗ - A2 Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 24/08/2015
172 Mua sắm trang bị an toàn năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn năm 2015 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/08/2015
173 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục không chuyên điện), thuộc dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/08/2015
174 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục chuyên điện) Bổ sung thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/08/2015
175 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục chuyên điện), thuộc dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/08/2015
176 Mua sắm modem phục vụ công tác khắc phục 84 điểm đo trạm công cộng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm modem phục vụ công tác khắc phục 84 điểm đo trạm công cộng Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 17/08/2015
177 Cung cấp ắc qui chì kín các tủ nguồn 48 VDC Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung;Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo;Tạm tăng HTTT viba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu;Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống SCADA TBA 110KV An Đồn. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 13/08/2015
178 Cung cấp card vi xử lý CPR-041 và Tranducer. Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung;Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo;Tạm tăng HTTT viba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu;Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống SCADA TBA 110KV An Đồn. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 13/08/2015
179 VT15/2015: “Cung cấp trụ BTLT các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
180 VT16/2015: "Cung cấp xà, thanh chống, boulon, rondell các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
181 VT17/2015: "Cung cấp cầu chì ống, cosse, giáp buộc, giáp níu, kẹp các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
182 VT18/2015: "Cung cấp thùng điện kế, phụ kiện, sứ đứng và sứ treo" Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
183 VT19/2015: "Cung cấp ống nhựa HDPE các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
184 VT20/2015: “Cung cấp cáp mắc điện hạ thế các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
185 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 07/08/2015
186 Cung cấp thiết bị lưới điện các loại cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 07/08/2015
187 Cung cấp trụ điện các loại cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 06/08/2015
188 Kẹp IPC và băng keo cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm kẹp IPC và băng keo cách điện phục vụ công tác năm 2015 Điện lực Hậu Giang 31/07/2015
189 Giấy in chuyên dùng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị giấy in chuyên dùng cho 2 Đội QLTH phục vụ công tác SXKD CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 31/07/2015
190 Gói thầu số 79 – Mua sắm cầu chì tự rơi 24kV và thu lôi van 21kV Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
191 Gói thầu số 80 – Mua sắm cột điện BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
192 Gói thầu số 81 – Mua sắm tủ trung thế 4 ngăn, và vỏ tủ RMU Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
193 Gói thầu số 82 – Mua sắm cáp ngầm trung và hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
194 Gói thầu số 84 – Mua sắm máy biến áp phân phối tổn hao thấp kèm cột đỡ máy biến áp Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
195 Mua sắm Module lắ cho công tơ điện tử LANDIS Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Mudule công tơ lắp cho công tơ điện tử LANDIS Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 31/07/2015
196 Cung cấp xe tải cẩu 6,3-6,5T gàu rời Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 31/07/2015
197 Gói số 53/2015 : Thiết bị mạng Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống mạng phục vụ chương trình FMIS/MMIS Công ty Điện lực Đồng Tháp 31/07/2015
198 Gói số 53-15 “Thiết bị chỉ thị sự cố lưới trung thế” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/07/2015
199 GT: Thiết bị đóng cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ nâng cấp điện áp khách hàng Công ty Điện lực Thủ Thiêm 29/07/2015
200 TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DỰ ÁN ĐTXDCT; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DỰ ÁN ĐTXDCT; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 28/07/2015
201 VTTB 20/2015 – Máy cắt hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy cắt hạ thế các loại phục vụ cho công tác SCL & SXKD 6 tháng cuối năm 2015 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/07/2015
202 TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DAĐTXD; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DAĐTXD; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC - dự án CẢI TẠO TBA 110KV CHỢ LỚN Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 24/07/2015
203 Cung cấp phương tiện làm việc, nội thất cho nhà làm việc Điện lực Ninh Phước và Điện lực Ninh Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị phương tiện làm việc, nội thất cho nhà làm việc Điện lực Ninh Phước và Điện lực Ninh Sơn Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 24/07/2015
204 Mua sắm tủ điện hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tủ điện hạ thế các loại 1"> 23/07/2015
205 Mua sắm sứ cách điện, ty sứ, phụ kiện sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sứ cách điện, ty sứ, phụ kiện sứ Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 23/07/2015
206 Tư vấn khảo sát; lập dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, TKBVTC; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC. Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát; lập dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, TKBVTC; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/07/2015
207 Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Công ty Mua bán điện 22/07/2015
208 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 03 lô Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 03 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/07/2015
209 Chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan EVN Chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan EVN 1"> 20/07/2015
210 DEP-AMR-G1: Mua sắm Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đo đếm (Metering Data Management System - MDMS) và dịch vụ lắp đặt Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống tự động thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 20/07/2015
211 Mua sắm cáp đồng, cáp nhôm bọc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cáp đồng, cáp nhôm bọc Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/07/2015
212 Mua sắm vật tư sửa chữa MBA Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư sửa chữa MBA Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/07/2015
213 Mua sắm dung cụ an toàn, dung cụ sản xuất Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dung cụ an toàn, dung cụ sản xuất Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/07/2015
214 Gói thầu: Tư vấn khảo sát; lập Dự án Đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, Thiết kế bản vẽ thi công; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thoả thuận PCCC. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo Trạm biến áp 110kV Xa Lộ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 20/07/2015
215 Gói số 42-15 “Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
216 Gói số 51-15 “Tủ phân phối hạ thế composite" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
217 Gói số 37-15 “Hộp bảo vệ điện kế các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
218 Gói số 38-15 “Máy cắt hạ thế các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
219 Gói số 39-15 “Cáp ngầm ht nhôm 3*240+1*120mm2" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
220 XL17/2015 - Xây lắp có cung cấp một phần vật tư thiết bị và thực hiện mua bảo hiểm mọi rủi ro xây lắp dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Viat trạm 110kV Tân Sơn Nhất” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22kV Viat trạm 110kV Tân Sơn Nhất Công ty Điện lực Tân Bình 17/07/2015
221 ĐO ĐẠC BAN ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỒ SƠ GIAO - THUÊ ĐẤT Kế hoạch đấu thầu gói thầu ĐO ĐẠC BAN ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỒ SƠ GIAO - THUÊ ĐẤT Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/07/2015
222 Thi công công trình “Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần chống thấm (MCT: 03D150704)” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần chống thấm (MCT: 03D150704) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng 16/07/2015
223 thi công công trình “Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần kiến trúc (MCT: 03D150703)” Kế hoạch đấu thầu dự án thi công công trình “Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần kiến trúc (MCT: 03D150703)” Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng 16/07/2015
224 GÓI THẦU SỐ 4: BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/07/2015
225 Mua sắm phụ kiện đường dây Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phụ kiện đường dây Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 15/07/2015
226 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 15/07/2015
227 Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình "Xây dung nối tuyến kết nối mạch vòng năm 2015" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nối tuyến kết nối mạch vòng năm 2015 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 15/07/2015
228 Gói thầu số 74: Mua sắm tủ điện ngầm hạ thế bằng thép không rỉ, và tủ điện trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD, và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/07/2015
229 GÓI THẦU SỐ DEP-NSGNSG3-G2: CUNG CẤP VTTB VÀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CÁP NGẦM 110KV, NGĂN XUẤT TUYẾN, ĐẤU NỐI VÀ TNHC Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/07/2015
230 GÓI THẦU SỐ DEP-NSGNSG3-G2: CUNG CẤP VTTB VÀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CÁP NGẦM 110KV, NGĂN XUẤT TUYẾN, ĐẤU NỐI VÀ TNHC Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/07/2015
231 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 13/07/2015
232 Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Tổng công ty Điện lực miền Nam 13/07/2015
233 Cung cấp máy tính chủ Máy tính chủ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 10/07/2015
234 Gói thầu – Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 02 lô: Lô 1.1: TBA 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Lô 1.2: Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Nam Sài Gòn 2 Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 02 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/07/2015
235 Cung cấp bóng đèn tuýp led và vật tư quý II năm 2015 (hóa chất, dầu mỡ kỹ thuật, vật tư sửa chữa thường xuyên, vật rẻ tiền mau hỏng, vật tư tiêu hao) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 09/07/2015
236 Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô bán tải Công ty điện lực Tây Ninh 09/07/2015
237 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Thay đổi kết cấu thanh cái trung thế hở tại các trạm biến điện thành các tủ đóng cắt có tải RMU năm 2015" - MCT: KKK 150503 Kế hoạch đấu thầu dự án Thay đổi kết cấu thanh cái trung thế hở tại các trạm biến điện thành các tủ đóng cắt có tải RMU năm 2015 Điện lực Bình Chánh 07/07/2015
238 Gói số 50-15: Ống nối ép đồng nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 - Gói số 50-15: Ống nối ép đồng nhôm các loại CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/07/2015
239 Mua Aptomat 3 pha phục vụ dự phòng sự cố Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
240 Mua Module GPRS/3G phục vụ phương án kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
241 Mua Tủ phân phối trọn bộ 0.4kV vụ phương án kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
242 Mua Hộp đầu cáp 35kV ngoài trời phục vụ dự phòng sự cố Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
243 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục không chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 03/07/2015
244 Gói thầu số 62 – Mua sắm máy biến áp phân phối tổn hao thấp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/07/2015
245 Gói thầu số 63 – Mua sắm máy cắt Recloser 27kV Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/07/2015
246 Gói thầu số 68 – Mua sắm dây và cáp trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/07/2015
247 Thi công xây dựng (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà kho và nhà xe bốn bánh Điện lực Bình Tân và công trình Nhà kho, nhà xe hai bánh và sân đường Điện lực Bình Minh Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 03/07/2015
248 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và tư vấn lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập – Tân Hương Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 02/07/2015
249 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các lộ 972, 974 TG Hiệp Hòa 2 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 02/07/2015
250 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 30/06/2015
251 Mua sắm Điện thoại di động Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Điện thoại di động trang bị cho trưởng, phó phòng ban phân xưởng của Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 30/06/2015
252 - Gói số 43/2015 : Máy tính bảng & máy in, máy Scan. Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin năm 2015. Công ty Điện lực Đồng Tháp 29/06/2015
253 Xây dựng hầm, cống, tái lập mặt đường khu vực phường Sơn Kỳ thuộc 02 dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ” và “Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng)” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/06/2015
254 Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình xây dựng đường dây trung áp 3 pha tuyến 475CH trạm biến áp 110/22kV Châu Thành Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Điện lực Hậu Giang 26/06/2015
255 Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 26/06/2015
256 Gói thầu số 05: Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Điện lực Hậu Giang 25/06/2015
257 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước, Qui Đức, Bình Chánh huyện Bình Chánh 2015 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 23/06/2015
258 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo tăng cường công suất các tuyến dây trung thế nổi và ngầm 2015 - giai đoạn 1 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 23/06/2015
259 Cung cấp thiết bị văn phòng phục vụ công tác dịch vụ khách hàng năm 2015 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác dịch vụ khách hàng năm 2015 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/06/2015
260 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 _Hiệu chỉnh gói thầu số 1502C_10: “Phụ kiện lưới điện” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/06/2015
261 Kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 _Hiệu chỉnh gói thầu số 1502C_10: “Phụ kiện lưới điện” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/06/2015
262 Cung cấp máy photocopy Máy photocopy Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 19/06/2015
263 Mua Cột điện phục vụ các phương án kỹ thuật khu chuyển đổi Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật khu chuyển đổi Công ty Điện lực Bắc Ninh 19/06/2015
264 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/06/2015
265 VTTB 18/2015 – Mực, drum máy in và mực máy photocopy Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị mực máy in, máy photocopy cho 06 tháng cuối năm 2015 Công ty Điện lực Tân Bình 17/06/2015
266 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục không chuyên điện), thuộc dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Dự án 2: Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/06/2015
267 Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang cáp thông tin, viễn thông treo trên trụ Điện lực địa bàn nội ô các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2015 Điện lực Hậu Giang 13/06/2015
268 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin hẻm đường Phạm Hùng" Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin hẻm đường Phạm Hùng" CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 12/06/2015
269 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin trên đường Huỳnh Văn Trí, Đa Phước, Nguyễn Văn Long" Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin trên đường Huỳnh Văn Trí, Đa Phước, Nguyễn Văn Long" CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 12/06/2015
270 giám sát thi công xây lắp phần chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 12/06/2015
271 Cung cấp thiết bị lưới điện cho công trình: Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm công nghiệp Thành Hải Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị lưới điện cho công trình: Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm công nghiệp Thành Hải Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 11/06/2015
272 Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh - Chu kỳ 1 Kế hoạch đấu thầu dự án Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh - Chu kỳ 1 Công ty thủy điện Đại Ninh 10/06/2015
273 Cung cấp văn phòng phẩm quý II năm 2015 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 10/06/2015
274 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải các trạm biến áp Lê Lợi, Đồng Cửa 3, Giá Bạc 3, Vĩnh Ninh 3 - thành phố Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 10/06/2015
275 Phương tiện làm việc và bảo vệ cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện làm việc và bảo vệ cá nhân năm 2015 Điện lực Hậu Giang 10/06/2015
276 Gói thầu số 3: Máy cắt, Hộp domino và tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị đóng cắt cho quý 2/2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 09/06/2015
277 Thi công xây dựng công trình "Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm Công nghiệp Thành Hải" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm Công nghiệp Thành Hải. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 08/06/2015
278 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
279 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
280 Aptomat các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
281 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
282 Xây dựng hầm, cống, tái lập mặt đường khu vực phường Tây Thạnh, thuộc 02 dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” và “Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng)” Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Dự án 2: Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 05/06/2015
283 Gói thầu: Kềm ép tay thủy lực 12 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Trang bị tài sản cố định năm 2015 (Hạng mục: Kềm ép tay thủy lực 12 tấn) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 05/06/2015
284 Cung cấp thiết bị để xây dựng hệ thống tường lửa (Firewall), hệ thống mạng riêng ảo và nâng cấp hệ thống mạng lõi cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư hệ thống tường lửa (Firewall) cho Văn phòng Công ty Điện lực Ninh Thuận - Giai đoạn 1; Đầu tư hệ thống mạng riêng ảo (VPN) cho Công ty Điện lực Ninh Thuận; Nâng cấp hệ thống mạng lõi Công ty Điện lực Ninh Thuận - Giai đoạn 1 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/06/2015
285 Xây lắp và thết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt bổ sung tụ bù hạ áp năm 2015 Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 03/06/2015
286 Dây cáp các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 03/06/2015
287 Phụ kiện các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 03/06/2015
288 Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 02/06/2015
289 Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 02/06/2015
290 XL16/2015 - Xây lắp có cung cấp một phần vật tư thiết bị và thực hiện mua bảo hiểm mọi rủi ro xây lắp dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoa Thám trạm 110kV Bà Quẹo” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoa Thám tram 110kV Bà Quẹo CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 01/06/2015
291 Trang bị hệ thống điều hòa không khí tại trung tâm dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống điều hòa không khí tại trung tâm dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Trung tâm Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin - Công ty Điện lực 2 01/06/2015
292 kiểm toán công trình các dự án: DATP số 1- TBA 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1; và dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Kế hoạch đấu thầu: gói thầu kiểm toán công trình các dự án: DATP số 1- TBA 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1; và dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/05/2015
293 Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015_Hiệu chỉnh Gói thầu số 1502C_07: “Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/05/2015
294 GÓI THẦU SỐ 5: KIỂM TOÁN HỒ SƠ QUYẾT TOÁN Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/05/2015
295 Gói thầu HM2-XL2: Cung cấp, đào, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm và 220kV, 110kV trên đường Lương Định Của và tái lập mặt đường. Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần số 3 Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G4-G8 thuộc dự án “Đường dây 220 Cát lái-Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/05/2015
296 Boulon các loại (đợt 02) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/05/2015
297 Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCL Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCL Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 28/05/2015
298 MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH GỒM 2 LÔ GÓI THẦU MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH GỒM 2 LÔ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 27/05/2015
299 GÓI THẦU SỐ 8: KIỂM TOÁN Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/05/2015
300 Gói số 26-15 “Thiết bị chỉ thị sự cố lưới trung thế” Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 22/05/2015
12345678910...