Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Gói thầu số 6: KT/2015-Tư vấn kiểm toán dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 24/09/2015
2 Gói thầu số 3: XL/2015-Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 21/09/2015
3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Xây dựng mới đoạn đầu 02 lộ ra trung thế 22kV Thiện Hòa, Bà Tỵ trạm 110/22kV Tân Túc (MCT: KKK150102)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới đoạn đầu 02 lộ ra trung thế 22kV Thiện Hòa, Bà Tỵ trạm 110/22kV Tân Túc (MCT: KKK150102) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/09/2015
4 Thi công xây dựng công trình: “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới HIệp CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/09/2015
5 Gói thầu số 7: GS/2015-Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 03/09/2015
6 Gói thầu “Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp Điện lực và dây thông tin” Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình” và “Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả” CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 03/09/2015
7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:“Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới HIệp CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/09/2015
8 Thiết bị “bộ báo sự cố trên không” Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị “bộ báo sự cố trên không” Điện lực Hậu Giang 25/08/2015
9 Vỏ xe Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ xe năm 2015 Điện lực Hậu Giang 25/08/2015
10 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm Kế hoạch đấu thầu dự án "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã An Phú Tây, Tân Quí Tây, Hưng Long huyện Bình Chánh 2015" Điện lực Bình Chánh 25/08/2015
11 Gói thầu 18: Nhà làm việc Điện lực Sa Đéc Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu 18: Nhà làm việc Điện lực Sa Đéc Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 25/08/2015
12 Gói thầu: Trạm biến áp Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Mua sắm VTTB cho công trình ngầm hóa lưới điện đường Thảo Điền và Đồng Văn Cống Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 24/08/2015
13 Gói thầu số 4: Xe 16 chỗ - A2 Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 24/08/2015
14 Mua sắm trang bị an toàn năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn năm 2015 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/08/2015
15 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục không chuyên điện), thuộc dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/08/2015
16 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục chuyên điện), thuộc dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/08/2015
17 Mua sắm modem phục vụ công tác khắc phục 84 điểm đo trạm công cộng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm modem phục vụ công tác khắc phục 84 điểm đo trạm công cộng Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 17/08/2015
18 Cung cấp ắc qui chì kín các tủ nguồn 48 VDC Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung;Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo;Tạm tăng HTTT viba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu;Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống SCADA TBA 110KV An Đồn. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 13/08/2015
19 Cung cấp card vi xử lý CPR-041 và Tranducer. Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung;Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo;Tạm tăng HTTT viba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu;Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống SCADA TBA 110KV An Đồn. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 13/08/2015
20 VT19/2015: "Cung cấp ống nhựa HDPE các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
21 VT20/2015: “Cung cấp cáp mắc điện hạ thế các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB năm 2015 - bổ sung lần 2 Công ty Điện lực Gò Vấp 10/08/2015
22 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 07/08/2015
23 Cung cấp thiết bị lưới điện các loại cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 07/08/2015
24 Cung cấp trụ điện các loại cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực các thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 06/08/2015
25 Kẹp IPC và băng keo cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm kẹp IPC và băng keo cách điện phục vụ công tác năm 2015 Điện lực Hậu Giang 31/07/2015
26 Giấy in chuyên dùng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị giấy in chuyên dùng cho 2 Đội QLTH phục vụ công tác SXKD CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 31/07/2015
27 Gói thầu số 79 – Mua sắm cầu chì tự rơi 24kV và thu lôi van 21kV Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
28 Gói thầu số 80 – Mua sắm cột điện BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
29 Gói thầu số 81 – Mua sắm tủ trung thế 4 ngăn, và vỏ tủ RMU Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
30 Gói thầu số 82 – Mua sắm cáp ngầm trung và hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
31 Gói thầu số 84 – Mua sắm máy biến áp phân phối tổn hao thấp kèm cột đỡ máy biến áp Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trên tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn - TP.Đà nẵng, và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 31/07/2015
32 Mua sắm Module lắ cho công tơ điện tử LANDIS Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Mudule công tơ lắp cho công tơ điện tử LANDIS Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 31/07/2015
33 Cung cấp xe tải cẩu 6,3-6,5T gàu rời Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 31/07/2015
34 Gói số 53/2015 : Thiết bị mạng Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống mạng phục vụ chương trình FMIS/MMIS Công ty Điện lực Đồng Tháp 31/07/2015
35 Gói số 53-15 “Thiết bị chỉ thị sự cố lưới trung thế” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/07/2015
36 GT: Thiết bị đóng cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ nâng cấp điện áp khách hàng Công ty Điện lực Thủ Thiêm 29/07/2015
37 TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DỰ ÁN ĐTXDCT; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DỰ ÁN ĐTXDCT; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 28/07/2015
38 VTTB 20/2015 – Máy cắt hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy cắt hạ thế các loại phục vụ cho công tác SCL & SXKD 6 tháng cuối năm 2015 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/07/2015
39 TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DAĐTXD; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DAĐTXD; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC - dự án CẢI TẠO TBA 110KV CHỢ LỚN Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 24/07/2015
40 Cung cấp phương tiện làm việc, nội thất cho nhà làm việc Điện lực Ninh Phước và Điện lực Ninh Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị phương tiện làm việc, nội thất cho nhà làm việc Điện lực Ninh Phước và Điện lực Ninh Sơn Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 24/07/2015
41 Mua sắm tủ điện hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tủ điện hạ thế các loại 1"> 23/07/2015
42 Mua sắm sứ cách điện, ty sứ, phụ kiện sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sứ cách điện, ty sứ, phụ kiện sứ Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 23/07/2015
43 Tư vấn khảo sát; lập dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, TKBVTC; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC. Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát; lập dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, TKBVTC; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/07/2015
44 Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Công ty Mua bán điện 22/07/2015
45 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 03 lô Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 03 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/07/2015
46 Chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan EVN Chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan EVN 1"> 20/07/2015
47 DEP-AMR-G1: Mua sắm Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu đo đếm (Metering Data Management System - MDMS) và dịch vụ lắp đặt Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống tự động thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 20/07/2015
48 Mua sắm cáp đồng, cáp nhôm bọc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cáp đồng, cáp nhôm bọc Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/07/2015
49 Mua sắm vật tư sửa chữa MBA Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư sửa chữa MBA Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/07/2015
50 Mua sắm dung cụ an toàn, dung cụ sản xuất Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dung cụ an toàn, dung cụ sản xuất Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/07/2015
51 Gói thầu: Tư vấn khảo sát; lập Dự án Đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, Thiết kế bản vẽ thi công; lập HSMT; lập các báo cáo chuyên ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thoả thuận PCCC. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo Trạm biến áp 110kV Xa Lộ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 20/07/2015
52 Gói số 37-15 “Hộp bảo vệ điện kế các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
53 Gói số 38-15 “Máy cắt hạ thế các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
54 Gói số 39-15 “Cáp ngầm ht nhôm 3*240+1*120mm2" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
55 Gói số 42-15 “Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
56 Gói số 51-15 “Tủ phân phối hạ thế composite" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung cho kế hoạch VTTB năm 2015 và Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/07/2015
57 XL17/2015 - Xây lắp có cung cấp một phần vật tư thiết bị và thực hiện mua bảo hiểm mọi rủi ro xây lắp dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Viat trạm 110kV Tân Sơn Nhất” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22kV Viat trạm 110kV Tân Sơn Nhất Công ty Điện lực Tân Bình 17/07/2015
58 ĐO ĐẠC BAN ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỒ SƠ GIAO - THUÊ ĐẤT Kế hoạch đấu thầu gói thầu ĐO ĐẠC BAN ĐỒ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỒ SƠ GIAO - THUÊ ĐẤT Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/07/2015
59 thi công công trình “Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần kiến trúc (MCT: 03D150703)” Kế hoạch đấu thầu dự án thi công công trình “Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần kiến trúc (MCT: 03D150703)” Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng 16/07/2015
60 Thi công công trình “Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần chống thấm (MCT: 03D150704)” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn tòa nhà Green Power năm 2015 – Phần chống thấm (MCT: 03D150704) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng 16/07/2015
61 GÓI THẦU SỐ 4: BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/07/2015
62 Mua sắm phụ kiện đường dây Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phụ kiện đường dây Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 15/07/2015
63 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 15/07/2015
64 Gói thầu số 74: Mua sắm tủ điện ngầm hạ thế bằng thép không rỉ, và tủ điện trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD, và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/07/2015
65 GÓI THẦU SỐ DEP-NSGNSG3-G2: CUNG CẤP VTTB VÀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CÁP NGẦM 110KV, NGĂN XUẤT TUYẾN, ĐẤU NỐI VÀ TNHC Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/07/2015
66 Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa xe ô tô Toyota Innova biển số 52P-6391 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Tổng công ty Điện lực miền Nam 13/07/2015
67 Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác SXKD tại Công ty Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 13/07/2015
68 Cung cấp máy tính chủ Máy tính chủ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 10/07/2015
69 Gói thầu – Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 02 lô: Lô 1.1: TBA 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Lô 1.2: Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Nam Sài Gòn 2 Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 02 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/07/2015
70 Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô bán tải Công ty điện lực Tây Ninh 09/07/2015
71 Cung cấp bóng đèn tuýp led và vật tư quý II năm 2015 (hóa chất, dầu mỡ kỹ thuật, vật tư sửa chữa thường xuyên, vật rẻ tiền mau hỏng, vật tư tiêu hao) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 09/07/2015
72 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Thay đổi kết cấu thanh cái trung thế hở tại các trạm biến điện thành các tủ đóng cắt có tải RMU năm 2015" - MCT: KKK 150503 Kế hoạch đấu thầu dự án Thay đổi kết cấu thanh cái trung thế hở tại các trạm biến điện thành các tủ đóng cắt có tải RMU năm 2015 Điện lực Bình Chánh 07/07/2015
73 Gói số 50-15: Ống nối ép đồng nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 - Gói số 50-15: Ống nối ép đồng nhôm các loại CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/07/2015
74 Mua Module GPRS/3G phục vụ phương án kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
75 Mua Tủ phân phối trọn bộ 0.4kV vụ phương án kỹ thuật Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
76 Mua Hộp đầu cáp 35kV ngoài trời phục vụ dự phòng sự cố Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
77 Mua Aptomat 3 pha phục vụ dự phòng sự cố Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/07/2015
78 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục không chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 03/07/2015
79 Gói thầu số 62 – Mua sắm máy biến áp phân phối tổn hao thấp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/07/2015
80 Gói thầu số 63 – Mua sắm máy cắt Recloser 27kV Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/07/2015
81 Gói thầu số 68 – Mua sắm dây và cáp trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD và SCL quí 3&4 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/07/2015
82 Thi công xây dựng (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà kho và nhà xe bốn bánh Điện lực Bình Tân và công trình Nhà kho, nhà xe hai bánh và sân đường Điện lực Bình Minh Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 03/07/2015
83 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và tư vấn lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập – Tân Hương Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 02/07/2015
84 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các lộ 972, 974 TG Hiệp Hòa 2 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 02/07/2015
85 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 30/06/2015
86 Mua sắm Điện thoại di động Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Điện thoại di động trang bị cho trưởng, phó phòng ban phân xưởng của Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 30/06/2015
87 - Gói số 43/2015 : Máy tính bảng & máy in, máy Scan. Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin năm 2015. Công ty Điện lực Đồng Tháp 29/06/2015
88 Xây dựng hầm, cống, tái lập mặt đường khu vực phường Sơn Kỳ thuộc 02 dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ” và “Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng)” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/06/2015
89 Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình xây dựng đường dây trung áp 3 pha tuyến 475CH trạm biến áp 110/22kV Châu Thành Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Điện lực Hậu Giang 26/06/2015
90 Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft của Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 26/06/2015
91 Gói thầu số 05: Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công xây lắp các công trình ( thuộc kế hoạch năm 2015) Điện lực Hậu Giang 25/06/2015
92 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước, Qui Đức, Bình Chánh huyện Bình Chánh 2015 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 23/06/2015
93 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo tăng cường công suất các tuyến dây trung thế nổi và ngầm 2015 - giai đoạn 1 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 23/06/2015
94 Cung cấp thiết bị văn phòng phục vụ công tác dịch vụ khách hàng năm 2015 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác dịch vụ khách hàng năm 2015 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/06/2015
95 Cung cấp máy photocopy Máy photocopy Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 19/06/2015
96 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 _Hiệu chỉnh gói thầu số 1502C_10: “Phụ kiện lưới điện” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/06/2015
97 Kẹp treo cáp và kẹp ngừng cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 _Hiệu chỉnh gói thầu số 1502C_10: “Phụ kiện lưới điện” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/06/2015
98 Mua Cột điện phục vụ các phương án kỹ thuật khu chuyển đổi Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật khu chuyển đổi Công ty Điện lực Bắc Ninh 19/06/2015
99 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hạng mục không chuyên điện), thuộc dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Dự án 2: Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/06/2015
100 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/06/2015
101 VTTB 18/2015 – Mực, drum máy in và mực máy photocopy Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị mực máy in, máy photocopy cho 06 tháng cuối năm 2015 Công ty Điện lực Tân Bình 17/06/2015
102 Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang cáp thông tin, viễn thông treo trên trụ Điện lực địa bàn nội ô các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2015 Điện lực Hậu Giang 13/06/2015
103 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin hẻm đường Phạm Hùng" Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin hẻm đường Phạm Hùng" CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 12/06/2015
104 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin trên đường Huỳnh Văn Trí, Đa Phước, Nguyễn Văn Long" Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình:" Làm gọn dây thong tin trên đường Huỳnh Văn Trí, Đa Phước, Nguyễn Văn Long" CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 12/06/2015
105 giám sát thi công xây lắp phần chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 12/06/2015
106 Cung cấp thiết bị lưới điện cho công trình: Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm công nghiệp Thành Hải Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị lưới điện cho công trình: Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm công nghiệp Thành Hải Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 11/06/2015
107 Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh - Chu kỳ 1 Kế hoạch đấu thầu dự án Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh - Chu kỳ 1 Công ty thủy điện Đại Ninh 10/06/2015
108 Cung cấp văn phòng phẩm quý II năm 2015 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 10/06/2015
109 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải các trạm biến áp Lê Lợi, Đồng Cửa 3, Giá Bạc 3, Vĩnh Ninh 3 - thành phố Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 10/06/2015
110 Phương tiện làm việc và bảo vệ cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện làm việc và bảo vệ cá nhân năm 2015 Điện lực Hậu Giang 10/06/2015
111 Gói thầu số 3: Máy cắt, Hộp domino và tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị đóng cắt cho quý 2/2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 09/06/2015
112 Thi công xây dựng công trình "Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm Công nghiệp Thành Hải" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng lộ ra 22kV từ trạm 110kV Ninh Hải cấp điện cho cụm Công nghiệp Thành Hải. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 08/06/2015
113 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
114 Aptomat các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
115 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
116 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 08/06/2015
117 Xây dựng hầm, cống, tái lập mặt đường khu vực phường Tây Thạnh, thuộc 02 dự án: “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh” và “Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng)” Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh Dự án 2: Ngầm hóa mạng cáp thông tin trên đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 05/06/2015
118 Gói thầu: Kềm ép tay thủy lực 12 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Trang bị tài sản cố định năm 2015 (Hạng mục: Kềm ép tay thủy lực 12 tấn) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 05/06/2015
119 Cung cấp thiết bị để xây dựng hệ thống tường lửa (Firewall), hệ thống mạng riêng ảo và nâng cấp hệ thống mạng lõi cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư hệ thống tường lửa (Firewall) cho Văn phòng Công ty Điện lực Ninh Thuận - Giai đoạn 1; Đầu tư hệ thống mạng riêng ảo (VPN) cho Công ty Điện lực Ninh Thuận; Nâng cấp hệ thống mạng lõi Công ty Điện lực Ninh Thuận - Giai đoạn 1 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/06/2015
120 Xây lắp và thết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt bổ sung tụ bù hạ áp năm 2015 Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 03/06/2015
121 Dây cáp các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 03/06/2015
122 Phụ kiện các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 03/06/2015
123 Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 02/06/2015
124 Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Thi công xây lắp công trình "Phát triển đường dây trung áp tuyến 473NP đoạn vượt lòng hồ Bầu Ngứ". Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 02/06/2015
125 XL16/2015 - Xây lắp có cung cấp một phần vật tư thiết bị và thực hiện mua bảo hiểm mọi rủi ro xây lắp dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoa Thám trạm 110kV Bà Quẹo” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoa Thám tram 110kV Bà Quẹo CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 01/06/2015
126 Trang bị hệ thống điều hòa không khí tại trung tâm dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống điều hòa không khí tại trung tâm dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Trung tâm Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin - Công ty Điện lực 2 01/06/2015
127 kiểm toán công trình các dự án: DATP số 1- TBA 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1; và dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Kế hoạch đấu thầu: gói thầu kiểm toán công trình các dự án: DATP số 1- TBA 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1; và dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/05/2015
128 Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015_Hiệu chỉnh Gói thầu số 1502C_07: “Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/05/2015
129 GÓI THẦU SỐ 5: KIỂM TOÁN HỒ SƠ QUYẾT TOÁN Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/05/2015
130 Gói thầu HM2-XL2: Cung cấp, đào, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm và 220kV, 110kV trên đường Lương Định Của và tái lập mặt đường. Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần số 3 Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G4-G8 thuộc dự án “Đường dây 220 Cát lái-Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/05/2015
131 Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCL Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCL Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 28/05/2015
132 Boulon các loại (đợt 02) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/05/2015
133 MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH GỒM 2 LÔ GÓI THẦU MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH GỒM 2 LÔ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 27/05/2015
134 GÓI THẦU SỐ 8: KIỂM TOÁN Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/05/2015
135 Gói số 26-15 “Thiết bị chỉ thị sự cố lưới trung thế” Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 22/05/2015
136 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải lưới điện khu vực huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 22/05/2015
137 Lắp đặt rèm chống nắng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu: "Lắp đặt rèm chống nắng" Công ty Mua bán điện 21/05/2015
138 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp phần chuyên điện công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/05/2015
139 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp phần chuyên điện công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trường Chinh, Âu Cơ giai đoạn 1 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 20/05/2015
140 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Tham Lương - Ngắt Tây Thạnh - Trạm Tham Lương Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 19/05/2015
141 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án `XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Tham Lương - KCNTB - Trạm Tham Lương Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 19/05/2015
142 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Hoán thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Tân Túc, Tân Kiên huyện Bình Chánh 2915 - MCT: KKK 150702 Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Tân Túc, Tân Kiên huyện Bình Chánh 2015 - MCT: KKK 150702 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 19/05/2015
143 Nắp chụp cách điện và băng keo trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị lần 2 cho công tác SXKD, SCL và ĐTXD năm 2015 đợt 1 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 18/05/2015
144 Cosse các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị lần 2 cho công tác SXKD, SCL và ĐTXD năm 2015 đợt 1 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 18/05/2015
145 Cung cấp hoá chất quý II năm 2015 Kế hoạch đấu thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 15/05/2015
146 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án CQT lưới điện các xã: Trí Yên, Đức Giang, Yên Lư, Quỳnh Sơn - huyện Yên Dũng Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 15/05/2015
147 VTTB-16/2015: Mua sắm máy cắt hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác Máy cắt hạ thế các loại; Hộp domino các loại phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng trong quý 2/2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/05/2015
148 VTTB-17/2015: Mua sắm hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác Máy cắt hạ thế các loại; Hộp domino các loại phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng trong quý 2/2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/05/2015
149 Gói thầu HM2-TVGS: Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp cho hạng mục công trình Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần số 3 Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G4-G8 thuộc dự án “Đường dây 220 Cát lái-Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/05/2015
150 Gói thầu: Băng keo trung thế và chụp FCO Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị giải quyết công tác SCL và SXKD năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 14/05/2015
151 Gói: In biên nhận thanh toán Kế hoạch đấu thầu dự án In biên nhận thanh toán phục vụ cho nhu cầu SXKD quí 3 năm 2015 của Công ty Điện Lực Vĩnh Long. Công ty Điện lực Vĩnh long 14/05/2015
152 VPP15-02: Mua sắm văn phòng phẩm Quý 2, 3, 4 năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án VPP15-02: Mua sắm văn phòng phẩm Quý 2, 3, 4 năm 2015 Điện lực Hóc Môn 14/05/2015
153 Gói số 33-15 “Thùng bảo vệ thiết bị đóng cắt” Kế hoạch đấu thầu dự án Gói số 33-15 “Thùng bảo vệ thiết bị đóng cắt” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 12/05/2015
154 VT03-2015: Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm P6, P15, P17 quận Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm phường 6, phường 15, phường 17, quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 12/05/2015
155 VT04-2015: Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm P8, P12, P13, P14 quận Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm phường 8, phường 12, phường 13, phường 14, quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 12/05/2015
156 Gói thầu số 37 – Mua sắm trang cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động năm 2015. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm và cấp phát Trang cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 12/05/2015
157 Gói thầu 11: Trang bị chuẩn bị sản xuất Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 12/05/2015
158 Mua sắm bàn làm việc cho CBCNV Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bàn làm việc cho CBCNV Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 12/05/2015
159 Trang thiết bị an toàn - thi công, PCCC và trang thiết bị bảo vệ cá nhân năm 2015. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị an toàn - thi công, PCCC và trang thiết bị bảo vệ cá nhân năm 2015. Công ty Điện lực Vĩnh long 11/05/2015
160 01-EPC.PCTQ Gói thầu hỗn hợp (EPC) khảo sát thiết kế, cung cấp VTTB và xây lắp đường dây 110kV, 35kV, 22kV và TBA 110kV Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án TRẠM BIẾN ÁP 110KV KHI CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH AN Điện lực Tuyên Quang 08/05/2015
161 GÓI THẦU E: CUNG CẤP CÁP NGẦM, ĐẦU CÁP, CHỐNG SÉT, TRỤ ĐẤU NỐI, DỊCH VỤ THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐẤU NỐI, KỂ CẢ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Cáp ngầm 110kV đấu nối trạm Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/05/2015
162 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án CQT lưới điện xã: Lương Phong, Ngọc Sơn, Hoàng Thanh, Hòa Sơn - huyện Hiệp Hòa Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 08/05/2015
163 Gói : Mua sắm thiết bị tin học và máy đo các loại bao gồm 2 lô: Lô 1: Thiết bị tin học các loại; Lô 2: Máy đo các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị tin học và máy đo các loại Phục vụ công tác tư vấn giám sát công trình nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Công ty Điện lực Vĩnh long 08/05/2015
164 Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất dịch vụ quý II năm 2015 Kế hoạch đấu thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 06/05/2015
165 Cung cấp máy photocopy cho khối Văn phòng Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy photocopy cho khối Văn phòng Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/05/2015
166 Gói : Thiết bị, phụ kiện mạng tryền dẫn Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng hạ tầng hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh cho dự án FMIS/MMIS phục vụ điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long. Công ty Điện lực Vĩnh long 04/05/2015
167 Gói số 31-15 “Máy cắt hạ thế các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/04/2015
168 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải lưới điện khu vực huyện Việt Yên Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 27/04/2015
169 Gói thầu HM2-XL1: Cung cấp, đào, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV trên đường Trần Não và tái lập mặt đường. Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần số 3 Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G4-G8 thuộc dự án “Đường dây 220 Cát lái-Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/04/2015
170 Gói thầu HM2-XL1: Cung cấp, đào, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV trên đường Trần Não và tái lập mặt đường. Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần số 3 Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G4-G8 thuộc dự án “Đường dây 220 Cát lái-Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/04/2015
171 Cung cấp kìm đo điện trở đất phục vụ công tác quản lý vận hành tại các Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị kìm đo điện trở đất phục vụ công tác quản lý vận hành tại các Điện lực. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/04/2015
172 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2015 Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 24/04/2015
173 Mua xe ô tô tải cẩu Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị xe tải cẩu phục vụ sản xuất kinh doanh - Công ty Điện lực Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 24/04/2015
174 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng đường dây 22kV lộ 473 trạm 110kV Lục Ngạn Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 24/04/2015
175 Máy Server Applycation Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/04/2015
176 GÓI THẦU SỐ 3: TVGS ĐÀO TÁI LẬP MƯƠNG CÁP NGẦM Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/04/2015
177 Gói thầu 4: Gồm 2 lô thầu - Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Cao Lãnh (năm 2015). - Lô 2: Phát triển lưới trung, hạ thế huyện Cao Lãnh (năm 2015). Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP. Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 20/04/2015
178 Gói thầu 5: Gồm 4 lô thầu - Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế và trạm biến áp khu vực chợ Trường Xuân, huyện Tháp Mười. - Lô 2: Phát triển lưới hạ thế huyện Thanh Bình (năm 2015). - Lô 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tam Nông (năm 2015). - Lô 4: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế và trạm biến áp huyện Hồng Ngự. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông và huyện Hồng Ngự. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 20/04/2015
179 Gói thầu 6: Gồm 3 lô thầu. - Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Sa Đéc (năm 2015). - Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến cấp điện cho khu vực các xã, phường TP Sa Đéc (năm 2015). - Lô 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Châu Thành (năm 2015). Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Sa Đéc và huyện Châu Thành. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 20/04/2015
180 Gói thầu 7: Gồm 2 lô thầu. - Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lai Vung (năm 2015). - Lô 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lấp Vò (năm 2015). Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 20/04/2015
181 Gói thầu 8: Gồm 2 lô thầu. - Lô 1: Lộ ra máy 2 trạm 110kV An Hoà. - Lô 2: Đường dây trung thế 3P-22kV mạch 2 từ trụ 47 đến trụ 95 (đi chung trụ tuyến 481-AH). Kế hoạch đấu thầu dự án Lộ ra máy 2 trạm 110kV An Hoà và đường dây trung thế 3P-22kV khu vực huyện Lai Vung. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 20/04/2015
182 Gói thầu: thiết kế bản vẽ thi công bổ sung Gói thầu TK-BN06: thiết kế bản vẽ thi công bổ sung - Tiểu dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Bắc Ninh” thuộc Dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc vay vốn KFW” 1"> 17/04/2015
183 Gói số 32/2015 Phụ kiện bó cáp quang Gói số 33/2015 Dụng cụ an toàn, đo lường, thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SXKD năm 2015 Công ty Điện lực Đồng Tháp 17/04/2015
184 GÓI 6: BẢO HIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/04/2015
185 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 16/04/2015
186 Phụ kiện bulông, xà các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 16/04/2015
187 Trụ, neo các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 16/04/2015
188 VTTB-08/2015: Mua sắm cáp ngầm nhôm trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB cho công trình ngầm hóa lưới điện đường Trường Chinh, Âu Cơ giai đoạn 1 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 13/04/2015
189 VTTB-09/2015: Mua sắm hộp nối cáp ngầm, hộp đầu cáp ngầm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB cho công trình ngầm hóa lưới điện đường Trường Chinh, Âu Cơ giai đoạn 1 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 13/04/2015
190 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt tụ bù trung áp năm 2015 1"> 13/04/2015
191 Thi công, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho công trình chỉnh trang cáp thông tin đi trên trụ điện lực các hẻm năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực các hẻm không đảm bảo an toàn trên các tuyến đường Lê Văn Phan- Vườn Lài - Phú Thọ Hòa - Lê Thúc Hoạch - Thoại Ngọc Hầu- Tân Thành- Nguyễn Sơn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 10/04/2015
192 Thi công, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho công trình chỉnh trang cáp thông tin đi trên trụ điện lực các hẻm thuộc các phường Tây Thạnh và Sơn Kỳ Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực các hẻm thuộc các phường Tây Thạnh và Sơn Kỳ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 10/04/2015
193 cung cấp dịch vụ phi tư vấn để phân tích sắc ký khí nhằm xác định hàm lượng Poly-Chlorinated Biphenyls (PCB) trong dầu cách điện máy biến áp (Dịch vụ). Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” thành phần do EVN thực hiện (Grant TF094744 từ GEF tài trợ uỷ thác qua WB) 1"> 10/04/2015
194 Gói số 25 “Cáp ngầm trung thế các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 10/04/2015
195 LA 18kV Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm LA 18kV phục vụ công tác kiểm nghiệm định kỳ năm 2015 Điện lực Hậu Giang 10/04/2015
196 Gói thầu: Trụ BTLT Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện cho các công trình ĐTXD năm 2015 (đợt 3) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 09/04/2015
197 GÓI THẦU SỐ 7: BẢO HIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu dự án DATP số 1 "Trạm biến áp 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/04/2015
198 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình" Làm gọn dây thong tin trên đường Khu công nghiệp Lê Minh Xuân Kế hoạch đấu thầu dự án " Làm gọn dây thong tin trên đường Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 1"> 06/04/2015
199 Sửa chữa đập vai cửa nhận nước Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa đập vai cửa nhận nước Công ty CP thủy điện Thác Mơ 06/04/2015
200 Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô bán tải. Công ty điện lực Tây Ninh 06/04/2015
201 Gói thầu: Mua sắm xe tải cẩu Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe tải cẩu. Công ty điện lực Tây Ninh 06/04/2015
202 Gói thầu: Mua sắm xe tải nhẹ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe tải nhẹ Công ty điện lực Tây Ninh 06/04/2015
203 Gói thầu 05/2015-Hộp Công tơ Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB Công tác: Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, NTTC, MDĐĐ năm 2015 Công Ty Điện Lực Thành Phố Cần Thơ Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 06/04/2015
204 Gói thầu 06/2015- Phụ kiện (Đầu Coss, khóa néo, ống nối, kẹp...) Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB Công tác: Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, NTTC, MDĐĐ năm 2015 Công Ty Điện Lực Thành Phố Cần Thơ Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 06/04/2015
205 Trang bị quần áo BHLĐ năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị quần áo BHLĐ năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/04/2015
206 Gói thầu số 29: Mua sắm kẹp răng trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/04/2015
207 Gói thầu số 30: Mua sắm cách điện đứng và cách điện treo 24kV Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/04/2015
208 Gói thầu số 1503B_01: "Trụ bê tông ly tâm các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD thuộc phân cấp đơn vị khai thác năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/04/2015
209 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống công nghệ thông tin Công ty Điện lực Bình Phú năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/04/2015
210 Mua sắm hợp bộ thử nghiệm biến dòng điện, biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hợp bộ thử nghiệm biến dòng điện, biến điện áp Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 02/04/2015
211 Mua hộp bảo vệ công tơ Compositer phục vụ SXKD quí 2 năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh 31/03/2015
212 Mua sắm dây và cáp điện phục vụ XSKD quí 2 - 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh 31/03/2015
213 Mua Aptomat phục vụ SXKD quí 2-2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh 31/03/2015
214 Mua TI hạ thế phục vụ SXKD quí 2 - 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh 31/03/2015
215 Gói thầu 01/2015: MCCB Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB Công tác: Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, NTTC, MDĐĐ năm 2015 Công Ty Điện Lực Thành Phố Cần Thơ Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 27/03/2015
216 Gói thầu 04/2015-Phụ kiện (Đầu cáp ngầm, dây buộc đầu sứ, Gíáp níu) Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB Công tác: Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, NTTC, MDĐĐ năm 2015 Công Ty Điện Lực Thành Phố Cần Thơ Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 27/03/2015
217 Mua sắm trang bị nội thất Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị nội thất Công ty Mua bán điện 24/03/2015
218 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dung mới nối tuyến trung thế tạo mạch vòng năm 2015 - giai đoạn 2. MCT: KKK 150204 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 23/03/2015
219 Xe ôtô 8 chỗ (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/03/2015
220 Máy photocopy (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/03/2015
221 Máy Server Applycation (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/03/2015
222 Camera an ninh (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/03/2015
223 Cung cấp trang cụ an toàn phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 19/03/2015
224 TK01/2015- Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Kiện toàn thiết bị đóng cắt lưới trung thế quận Tân Bình năm 2014” Kế hoạch đấu thầu dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt lưới trung thế quận Tân Bình năm 2014 Công ty Điện lực Tân Bình 18/03/2015
225 Cung cấp vật tư thiết bị mạng máy tính. Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình SCL quý 1, 2 năm 2015 - CNTT Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 18/03/2015
226 Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCTX Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCTX Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/03/2015
227 Mua sắm thiết bị CNTT cho các đơn vị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị CNTT cho các đơn vị 1"> 17/03/2015
228 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 17/03/2015
229 Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 17/03/2015
230 Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 17/03/2015
231 Tên gói thầu số 01: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB SCTX, dự phòng quí 1 và 2 năm 2015 Điện lực Hậu Giang 16/03/2015
232 Tên gói thầu số 01: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB SCTX, dự phòng quí 1 và 2 năm 2015 Điện lực Hậu Giang 10/03/2015
233 GÓI THẦU SỐ DEP-NSGNSG3-W1: ĐÀO VÀ TÁI LẬP MƯƠNG CÁP NGẦM Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/03/2015
234 Cung cấp quần áo bảo hộ lao động phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 09/03/2015
235 Thi công mua bảo hiểm và cung cấp VTTB công trình “Cải tạo lưới trung thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm - phần xây dựng các nối tuyến, mạch vòng trung thế” Kế hoạch lựa chon nhà thầu công trình "Cải tạo lưới trung thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm - phần xây dựng các nối tuyến, mạch vòng trung thế" Công ty Điện lực Thủ Thiêm 05/03/2015
236 Thi công mua bảo hiểm và cung cấp VTTB công trình “Cải tạo lưới trung thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm - phần xây dựng các nối tuyến, mạch vòng trung thế” Kế hoạch lựa chon nhà thầu công trình "Cải tạo lưới trung thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm - phần xây dựng các nối tuyến, mạch vòng trung thế" Công ty Điện lực Thủ Thiêm 05/03/2015
237 Gói thầu 01: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án 06 công trình chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ Điện lực năm 2015 1"> 04/03/2015
238 Gói thầu 01: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án 06 công trình chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ Điện lực năm 2015 1"> 04/03/2015
239 Nắp đậy bảo vệ CB và Hộp bảo vệ CB 250A Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/03/2015
240 Gói thầu số 08 – Mua sắm dây và cáp điện hạ thế các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/03/2015
241 Gói thầu số 09 – Mua sắm dây vặn xoắn các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/03/2015
242 Gói thầu số 10 – Mua sắm dây và cáp trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/03/2015
243 Gói thầu số 11 – Mua sắm máy biến áp phụ tải các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 03/03/2015
244 Trụ BTLT, móng neo và đà cản Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trụ BTLT, móng neo và đà cản phục vụ công tác SXKD năm 2015 Điện lực Hậu Giang 03/03/2015
245 Trang bị máy đo OTDR, máy hàn cáp quang và dụng cụ đo kiểm hệ thống mạng LAN âm tường phục vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT, viễn thông dùng riêng tại nút mạng Tổng Công ty Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy đo OTDR, máy hàn cáp quang và dụng cụ đo kiểm hệ thống mạng LAN âm tường phục vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT, viễn thông dùng riêng tại nút mạng Tổng Công ty Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 02/03/2015
246 Gói thầu: VTTB 01/2015 - Cung cấp VTTB dự án “Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống CNTT Công ty Điện lực Tân Bình, năm 2015” – MCT: PPD150901 Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống CNTT Công ty Điện lực Tân Bình, năm 2015 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/02/2015
247 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
248 Dây niêm và Chì niêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
249 Trụ bê tông ly tâm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
250 Xà thép và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
251 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
252 Giáp buộc, giáp níu và kẹp nối ép Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
253 Cosse các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
254 Fuse link các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2015
255 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới nối tuyến trung thế tạo mạch vòng năm 2015-Giai đoạn 1 (MCT: KKK150203)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới nối tuyến trung thế tạo mạch vòng năm 2015-Giai đoạn 1 (MCT: KKK150203) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 26/02/2015
256 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Kiện toàn thiết bị đóng cắt trung thế năm 2015-Giai đoạn 2 (MCT: KKK150502)” Kế hoạch đấu thầu dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt trung thế năm 2015-Giai đoạn 2 (MCT: KKK150502) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 26/02/2015
257 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Kiện toàn thiết bị đóng cắt trung thế năm 2015-Giai đoạn 2 (MCT: KKK150502)” Kế hoạch đấu thầu dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt trung thế năm 2015-Giai đoạn 2 (MCT: KKK150502) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 26/02/2015
258 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Trí Bình, huyện Châu Thành; các nhánh rẽ trung hạ thế huyện Tân Biên; XDM các lộ ra 22kV TBA T1 Tân Biên". Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 25/02/2015
259 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối vùng ven khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông - Bời Lời; xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; các nhánh rẽ trung thế huyện Bến Cầu". Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 25/02/2015
260 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành; xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu; xã Tân Hòa, huyện Tân Châu". Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 25/02/2015
261 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 02 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng; xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2015 Công ty điện lực Tây Ninh 25/02/2015
262 Gói 3: Cung cấp VTTB, xây lắp đường dây 220kV trên không, cáp ngầm 110kV Cát Lái – Phước Long và cáp ngầm 110kV Cát Lái – Sao Mai, kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220kV Cát Lái - Công nghệ cao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/02/2015
263 mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác sản xuất kinh doanh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác sản xuất kinh doanh Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 13/02/2015
264 Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường - Thi Công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang dụng cụ An toàn – đo lường – thi công năm 2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 13/02/2015
265 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Quế Võ 2 - tỉnh Bắc Ninh Công ty Điện lực Bắc Ninh 12/02/2015
266 Thùng bảo vệ composite và Hộp bảo vệ điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/02/2015
267 Nắp chụp đầu sứ MBT và Chụp đầu cực LA Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/02/2015
268 Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2015 Công ty Điện lực Vĩnh long 10/02/2015
269 Gói thầu 1: Gồm 2 lô thầu + Lô 1: Sửa chữa các lộ ra trạm 110kV Cao Lãnh. + Lô 2: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 473QT, 475QT, thành phố Cao Lãnh. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các lộ ra trạm 110kV Cao Lãnh và sửa chữa lưới trung thế tuyến 473QT, 475QT thành phố Cao Lãnh 1"> 09/02/2015
270 Gói thầu 2: Sửa chữa các lộ ra trạm 110kV Thạnh Hưng. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các lộ ra trạm 110kV Thạnh Hưng. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 09/02/2015
271 Thi công xây dựng công trình: Hoàn thiện phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Đông Hưng Thuận năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Đông Hưng Thuận năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
272 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Đông Hưng Thuận năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Đông Hưng Thuận năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
273 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Hiệp Thành năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Hiệp Thành năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
274 Thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Thới An năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Thới An năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
275 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Thới An năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Thới An năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
276 Thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Trung Mỹ Tây năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Trung Mỹ Tây năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
277 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Trung Mỹ Tây năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Trung Mỹ Tây năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
278 Thi công xây dung công trình: Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Tân Chánh Hiệp năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Tân Chánh Hiệp năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
279 Tư vấn giám sát thi công xây dung công trình: Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Tân Chánh Hiệp năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phường Tân Chánh Hiệp năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/02/2015
280 VT02-2015: Làm gọn dây thông tin tuyến các tuyến đường - hẻm P9, P10, P11, P16 quận Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thông tin các tuyến đường - hẻm phường 9, phường 10, phường 11, phường 16, quận gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 06/02/2015
281 VT01-2015: Làm gọn dây thông tin tuyến các tuyến đường - hẻm P1, P3, P4, P5, P7 quận Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thông tin tuyến các tuyến đường - hẻm P1, P3, P4, P5, P7 quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 06/02/2015
282 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-DT dự án “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp”, MCT DDB 140801 Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp. CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/02/2015
283 Gói thầu C: Cung cấp, lắp đặt VTTB, Xây dựng và TNHC toàn trạm (ngoại trừ MBA lực) Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Trạm biến áp 110kV Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/02/2015
284 Gói thầu C: Cung cấp, lắp đặt VTTB, Xây dựng và TNHC toàn trạm (ngoại trừ MBA lực) Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/02/2015
285 Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị để thiết lập hệ thống mạng kết nối từ Văn phòng Tổng công ty sang Văn phòng EVNiT phía Nam phục vụ chương trình FMIS/MMIS cho các Đơn vị trong toàn Tổng Công ty. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị để thiết lập hệ thống mạng kết nối từ Văn phòng Tổng công ty sang Văn phòng EVNiT phía Nam phục vụ chương trình FMIS/MMIS cho các Đơn vị trong toàn Tổng Công t Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 06/02/2015
286 GÓI THẦU SỐ 5: SAN LẤP, XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT TỦ TRUNG THẾ, HỆ THỐNG SCADA, MÁY TÍNH, THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU TOÀN TRẠM Kế hoạch đấu thầu dự án DATP số 1 "Trạm biến áp 220/110kV Công nghệ cao, giai đoạn 1" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/02/2015
287 Cáp đồng bọc 4*3,5mm2 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/02/2015
288 Thùng bảo vệ điện kế và Thùng cầu dao composite Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/02/2015
289 Băng keo CĐ trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB quý 4/2014 và năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/02/2015
290 "Tủ phân phối hạ thế composite" Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/02/2015
291 Mua sắm phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCTX và mắc điện năm 2015 (đợt 1) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/02/2015
292 Mua sắm thùng bảo vệ điện kế trung, hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCTX và mắc điện năm 2015 (đợt 1) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/02/2015
293 Mua sắm trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCTX và mắc điện năm 2015 (đợt 1) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/02/2015
294 Mua sắm sứ đứng 24kV + ty Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCTX và mắc điện năm 2015 (đợt 1) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/02/2015
295 Mua sắm sứ treo Polymer, giáp buộc, giáp níu, chì nhôm lá, fuse link các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCTX và mắc điện năm 2015 (đợt 1) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 04/02/2015
296 Phụ kiện thiết bị lưới điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2015 và SCTX quý 2/2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/02/2015
297 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2015 và SCTX quý 2/2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/02/2015
298 Đà, thanh chống các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2015 và SCTX quý 2/2015 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/02/2015
299 Gói số 5-15: Móc treo chữ U, cọc và kẹp tiếp địa Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 04/02/2015
300 Gói số 7-15: Ống nối cáp, ống nối ép đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 04/02/2015
12345678910...