Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Mua sắm thiết bị để phục vụ hệ thống hạ tầng mạng Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết bị hệ thống hạ tầng mạng phục vụ cho nhà điều hành sản xuât Công ty Điện lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 03/10/2016
2 Gói thầu KFW – EVNHCMC-Q8CH – W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 30/09/2016
3 KFW – EVNHCMC-BTHV – W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 30/09/2016
4 Cung cấp lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết bị Văn phòng Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 29/09/2016
5 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “XDM Lộ ra Văn Sáng, Dân công trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Lộ ra Văn Sáng, Dân công trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Điện lực Bình Chánh 29/09/2016
6 Tư vấn khảo sát và lập BCKTK xây dựng công trình: “XDM lộ ra Tư Chức, lộ ra Chợ đầu mối và cải tạo lộ ra Kim Hằng, lộ ra Khiêm Khải trạm Nam Sài Gòn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tư Chức, lộ ra Chợ đầu mối và cải tạo lộ ra Kim Hằng, lộ ra Khiêm Khải trạm Nam Sài Gòn 2 Điện lực Bình Chánh 29/09/2016
7 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và cải tạo tăng cường lưới trung thế phục vụ nối tuyến mạch vòng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và cải tạo tăng cường lưới trung thế phục vụ nối tuyến mạch vòng năm 2017 Điện lực Bình Chánh 29/09/2016
8 Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị mạng Kế hoạch đấu thầu dự án 1) Xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn nội tỉnh triển khai FMIS/MMIS (đợt 2) (chiều dài 20km); 2) Xây dựng mạng cáp quang mạch vòng để tạo mạch dự phòng phục vụ chương trình FMIS/MMIS (chiều dài: 60.6 km) Công ty Điện lực Hậu Giang 29/09/2016
9 Gói thầu KFW-EVNHCMC-CNCITNP-W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án cáp ngầm 110kV Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 28/09/2016
10 MBT 3P 750kVA và 1000kVA Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
11 FCO, LA và mối nối Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
12 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng khu vực quận Tân Phú năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 27/09/2016
13 Cung cấp toàn bộ VTTB và lắp đặt hệ thống PCCC tòa nhà điều hành Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà điều hành năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/09/2016
14 Cáp đồng trần và đồng bọc Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/09/2016
15 Máy cắt hạ thế 3P 1250A và 1600A Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/09/2016
16 Hộp domino 9 cực Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/09/2016
17 Mua sắm thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết bị nội thất Văn phòng Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 22/09/2016
18 Trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 22/09/2016
19 Trụ điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
20 Xà thép, Thanh chống, Boulon, kẹp ngừng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
21 Cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
22 Ống nối cáp, nối bọc IPC, cosse hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
23 Vỏ hộp domino, hộp BVĐK 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
24 Vỏ hộp domino 9 cực Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/09/2016
25 Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang cáp thông tin, viễn thông treo trên trụ Điện lực địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 19/09/2016
26 Gói E (KfW-EVNHCMC-PHD-W01): Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp toàn trạm kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và tăng cường công suất trạm Phú Hòa Đông Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 19/09/2016
27 TƯ VẤN KHẢO SÁT và lập BCKTKT công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng quí IV năm 2016 và quý 1 năm 2017 huyện Bình Chánh CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 19/09/2016
28 Tư vấn giám sát công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng quí IV năm 2016 và quý 1 năm 2017 huyện Bình Chánh CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 19/09/2016
29 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dung công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Phú năm 2018 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 16/09/2016
30 Gói thầu: Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng cuối năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 16/09/2016
31 Thùng bảo vệ đk 04 (0,63*0,45*0,42) composite Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 16/09/2016
32 Nắp đậy MCCB 250A (kèm vis) Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 16/09/2016
33 Kẹp ngừng cáp abc Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 16/09/2016
34 Mua sắm sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 15/09/2016
35 Mua sắm các loại thùng cầu dao và bu lông cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm các loại thùng cầu dao và bu lông cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 15/09/2016
36 Gói 56-16 "Thùng bảo vệ máy cắt" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/09/2016
37 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 1 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/09/2016
38 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Các lộ ra 22kV trạm 110kV Cổ Chiên Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 12/09/2016
39 Cung cấp thiết bị lưới điện các loại cho các công trình ĐTXD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị lưới điện các loại cho các công trình ĐTXD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 12/09/2016
40 Cầu chì ống trung thế các loại Mua sắm VTTB năm 2016 Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 09/09/2016
41 Nắp đậy MCCB 250A (kèm vis) Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 4) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/09/2016
42 Vỏ tủ PP HT Composite (1050*600*400) Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/09/2016
43 Mua sắm Server (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/09/2016
44 Máy in hóa đơn (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/09/2016
45 Máy Photocopy (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/09/2016
46 Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/09/2016
47 Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/09/2016
48 Thiết kế bản vẽ thi công và lập hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế Công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. Điện lực Tây Ninh 07/09/2016
49 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCKTKT-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Kênh Tân Hóa - trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
50 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Ngắt Tân Hóa 1 _ Trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
51 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Ngắt Tân Hóa 2 _ Trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
52 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCKTKT-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Ngắt Hòa Thạnh trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
53 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/09/2016
54 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Bãi Sậy, Bình Tây, Võ Văn Kiệt, Ngô Nhân Tịnh - MCT: LLK170804 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
55 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Nối tuyến các phát tuyến trạm ngắt Văn Luông - MCT: LLK170206 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
56 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT -DT XDM 02 lộ ra Phương Oanh, KDC Quận 5 trạm Bình Tân - MCT: LLK170101 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
57 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Bình Tiên, Phan Văn Khỏe, Lò Gốm, Hoàng Lê Kha, Hồng Bàng - MCT: LLK170802 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
58 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Lê Quang Sung, Ngô Nhân Tịnh, Phan Văn Khỏe, Mai Xuân Thưởng - MCT:LLK170803 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
59 Xây lắp 02 công trình “Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hưng, huyện Tân Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hưng, huyện Tân Châu”. Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
60 Xây lắp 02 công trình “Phát triển lưới điện phân phối xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu”. Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
61 Xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Long Phước và các NR 12,7kV đấu nối trụ 78/8, 98/1, 117, 104/29/30B/13, 104/1/23/7, 104/1/38/22, 347/7/9/37, 354, 370/77, 320/14/6 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Đông, huyện Hoà Thành" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Long Phước và các NR 12,7kV đấu nối trụ 78/8, 98/1, 117, 104/29/30B/13, 104/1/23/7, 104/1/38/22, 347/7/9/37, 354, 370/77, 320/14/6 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Đông, huyện Hoà Thành" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
62 Xây lắp 02 công trình: "Xây dựng các nhánh rẽ trung hạ thế 1 pha đấu nối trụ 165/10, 182C, 183/18/10, 183/32, 187 tuyến 472SD; trụ 257/97/15 tuyến 474SD; trụ 184/28/12, 184B/103/21/44 tuyến 476SD; trụ 220/51B/8 tuyến 478SD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Phong, huyện Tân Biên". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 công trình: "Xây dựng các nhánh rẽ trung hạ thế 1 pha đấu nối trụ 165/10, 182C, 183/18/10, 183/32, 187 tuyến 472SD; trụ 257/97/15 tuyến 474SD; trụ 184/28/12, 184B/103/21/44 tuyến 476SD; trụ 220/51B/8 tuyến 478SD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Phong, huyện Tân Biên". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
63 Xây lắp 03 công trình: "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp". Kế hoạch đấu thầu dự án "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
64 Xây lắp 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22kV Tân Hưng". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22kV Tân Hưng". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
65 Gói thầu: “Phân loại, chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn của cơ quan EVN” Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: “Phân loại, chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn của cơ quan EVN” Tập đoàn Điện lực Việt Nam 01/09/2016
66 Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 02 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 02 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 26/08/2016
67 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
68 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo A, An Lạc A, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
69 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo, An Lạc Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
70 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
71 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
72 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Phát triển lưới trung thế đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự khu vực Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, MCT: LLK170205 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
73 Cung cấp máy biến áp 3 pha phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 24/08/2016
74 Trang thiết bị An Toàn – Đo Lường – Thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/08/2016
75 SPC-2081HG - 2016-6XL: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Long Mỹ, Châu Thành, Vị Thủy Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, thực hiện đầu tư năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 22/08/2016
76 SPC-2081HG - 2016-5XL: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, thực hiện đầu tư năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 22/08/2016
77 Hộp đầu và hộp nối trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hộp đầu và hộp nối trung thế Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 22/08/2016
78 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Phú năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 22/08/2016
79 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCKTKT-DT xây dung công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo mới nối tuyến trung thế ngầm tuyến dây Sơn Kỳ 1 cấp điện cho trạm ngắt số 1-Khu liên hợp TDTT và dân cự Tân Thắng Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 22/08/2016
80 Gói ADB-EVNHCMC-NMN-G1: Cung cấp, lắp đặt VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh phần trạm và phần cáp ngầm đấu nối (không bao gồm máy biến thế) Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/08/2016
81 Gói ADB-EVNHCMC-NMN-G1: Cung cấp, lắp đặt VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh phần trạm và phần cáp ngầm đấu nối (không bao gồm máy biến thế) Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/08/2016
82 Gói số 52-16 "Cáp Đồng, nhôm các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/08/2016
83 Gói số 53-16 "Trụ điện các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/08/2016
84 Kiểm định định kỳ các cảng thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Kế hoạch đấu thầu Kiểm định định kỳ các cảng thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 15/08/2016
85 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu” Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
86 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
87 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
88 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên” Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
89 Kẹp ngừng cáp abc Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/08/2016
90 Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/08/2016
91 Gói thầu số 2: “Cung cấp LA, FCO, MCCB, Đầu cáp ngầm” Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm “LA, FCO, MCCB, Đầu cáp ngầm” cho các công trình XDCB năm 2016. Công ty Điện lực Hậu Giang 10/08/2016
92 Gói thầu số 4: “Cung cấp sứ đứng” Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm “Sứ đứng” cho các công trình XDCB năm 2016. Công ty Điện lực Hậu Giang 10/08/2016
93 Gói thầu: Mua sắm xe tải nhẹ. Xe tải nhẹ. Công ty điện lực Tây Ninh 10/08/2016
94 Mua Pin cho bộ lưu điện APC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm pin cho bộ lưu điện APC 10kVA cung cấp điện cho hệ thống server Công ty Điện lực Vĩnh long 09/08/2016
95 Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 09/08/2016
96 Giấy in nhiệt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua giấy in nhiệt phục vụ công tác in thông báo và biên nhận thanh toán tiền điện bằng máy in bluetooth Công ty Điện lực Vĩnh long 08/08/2016
97 Tụ bù hạ thế và phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công trình sửa chữa tụ bù ứng động hạ thế đợt 1 Công ty Điện lực Vĩnh long 08/08/2016
98 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 (khu vực xã Mỹ Thạnh Trung, Tường Lộc, Ngãi Tứ) Điện lực Tam Bình Công ty Điện lực Vĩnh long 04/08/2016
99 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các đường dây hạ thế năm 2016 khu vực Thị Trấn, xã Thới Hòa Điện lực Trà Ôn Công ty Điện lực Vĩnh long 04/08/2016
100 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các đường dây hạ thế năm 2016 khu vực xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành Điện lực Trà Ôn Công ty Điện lực Vĩnh long 04/08/2016
101 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 Điện lực Long Hồ Công ty Điện lực Vĩnh long 04/08/2016
102 Hộp phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn dự phòng (đợt 1) năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 04/08/2016
103 Máy biến áp hợp bộ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công trình nhà điều hành Công ty Điện lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 04/08/2016
104 Mua sắm máy tính Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính Công ty Mua bán điện 03/08/2016
105 Mua sắm máy tính Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính Công ty Mua bán điện 03/08/2016
106 Bảo hiểm xây dựng công trình cho các dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Bình Phú, DATP – Giai đoạn 2 “TBA 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối”; Dự án Cải tạo và tăng cường công suất trạm Phú Hòa Đông; DA Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối; DA Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng; DA Trạm biếp áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Bình Phú, TBA 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối-DATP số 2; Cải tạo và tăng cường công suất TBA 110kV Phú Hòa Đông; Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối; Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng; Trạm biếp áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 02/08/2016
107 Trang bị ATBHLĐ, CCDC và DCĐN năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị ATBHLĐ, CCDC và DCĐN năm 2016 đợt 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 02/08/2016
108 Tư vấn thiết kế, lập PAKT-DT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ các phòng trạm biến áp hạ thế trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 02/08/2016
109 Trang bị thiết bị văn phòng năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị ATBHLĐ, CCDC và DCĐN năm 2016 đợt 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 02/08/2016
110 Dây cáp điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 02/08/2016
111 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các đường dây hạ thế năm 2016 khu vực xã Xuân Hiệp, Nhơn Bình Điện lực Trà Ôn Công ty Điện lực Vĩnh long 01/08/2016
112 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các đường dây hạ thế năm 2016 khu vực xã Hòa Bình, Xuân Hiệp Điện lực Trà Ôn Công ty Điện lực Vĩnh long 01/08/2016
113 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 Điện lực Thành phố Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 01/08/2016
114 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế và TBA năm 2016 Điện lực Vũng Liêm Công ty Điện lực Vĩnh long 01/08/2016
115 Mua máy tính bảng và điện thoại di động Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động phục vụ công tác DVKH năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 29/07/2016
116 Mua sắm xe tải nhẹ Kế hoạch đấu thầu dự án Xe tải nhẹ Công ty điện lực Tây Ninh 28/07/2016
117 Gói thầu: Đầu thử đồng vị pha Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 25/07/2016
118 Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/07/2016
119 VT17/2016: Cung cấp xà, thanh chống và phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 19/07/2016
120 VT18/2016: Cung cấp kẹp, cosse, nắp chụp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 19/07/2016
121 VT20/2016: Cung cấp CB, máy cắt hạ thế, hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 19/07/2016
122 Cung cấp toàn bộ VTTB và lắp đạt hệ thong camera tòa nhà điều hành Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thong camera quan sát tòa nhà điều hành năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 19/07/2016
123 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT và lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Phổ Quang quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Phổ Quang quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/07/2016
124 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT và lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện đường Lạc Long Quân quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lạc Long Quân quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/07/2016
125 Gói thầu: Thiết bị văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị văn phòng năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/07/2016
126 Gói thầu 2: Cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và mua bảo hiểm xây lắp hệ thống SCADA trạm ngắt Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới trạm ngắt Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 18/07/2016
127 Cung cấp thiết bị lưới điện các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Xuân Hải, Hộ Hải, huyện Ninh Hải; xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; xã Phước Hải, huyện Ninh Phước năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Xuân Hải, Hộ Hải, huyện Ninh Hải; xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; xã Phước Hải, huyện Ninh Phước năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/07/2016
128 Trang bị Sào đo góc lệch pha Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị Sào đo góc lệch pha - bổ sung năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú Phòng Kế hoạch & Vật tư 15/07/2016
129 VT21/2016: Cung cấp thùng bảo vệ, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 15/07/2016
130 VT19/2016: Cung cấp cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 15/07/2016
131 VT16/2016: Cung cấp trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 15/07/2016
132 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Kỳ Hòa và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 15/07/2016
133 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Kỳ Hòa và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 15/07/2016
134 Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, dịch HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Xuân Hồng và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 15/07/2016
135 Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, dịch HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Xuân Hồng và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 15/07/2016
136 Máy biến thế Amorphous các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/07/2016
137 Giám sát thi công xây dựng nhà trạm, xây dựng và lắp đặt thiết bị điện Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới trạm ngắt Lê Trọng Tấn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/07/2016
138 Gói thầu số 2: Kiểm toán công trình các dự án:Mở rộng Trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi; Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2; Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn- Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ T28) Kế hoạch đấu thầu dự án “Mở rộng Trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi”; “Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2” và “Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn- Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ T28) Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/07/2016
139 Cung cấp, lắp đặt thiết bị trình chiếu, âm thanh phòng họp Thiết bị trình chiếu,âm thanh phòng họp. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 13/07/2016
140 Ống nhựa pvc đk 27mm Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/07/2016
141 Gói 49-16: “Máy biến thế 1 cấp các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18) - Gói 49-16: Máy biến thế 1 cấp các loại CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 12/07/2016
142 Gói thầu số 1:Kiểm toán công trình các dự án:Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Bình Phú;Cải tạo và tăng cường công suất TBA 110kV Phú Hòa Đông Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Bình Phú và Cải tạo và tăng cường công suất TBA 110kV Phú Hòa Đông Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 12/07/2016
143 Mua máy tính xách tay Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính để triển khai chương trình FMIS/MMIS Công ty Điện lực Vĩnh long 11/07/2016
144 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Xuân Hải, Hộ Hải, huyện Ninh Hải; xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; xã Phước Hải, huyện Ninh Phước năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Xuân Hải, Hộ Hải, huyện Ninh Hải; xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; xã Phước Hải, huyện Ninh Phước năm 2016. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 11/07/2016
145 Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình các dự án: Đường dây 220-110kV Cầu Bông - Bình Tân; Trang bị hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa; Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220kV -110kV Cầu Bông – Bình Tân, Trang bị hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/07/2016
146 Mua văn phòng phẩm cung cấp cho các Phòng, Đội, Ban phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua văn phòng phẩm cung cấp cho các Phòng, Đội, Ban phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 08/07/2016
147 Thi công xây lắp các công trình thuộc TP Vị Thanh, TX Long Mỹ, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Công ty Điện lực Hậu Giang 07/07/2016
148 Thi công xây lắp các công trình thuộc TX Ngã Bảy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Công ty Điện lực Hậu Giang 07/07/2016
149 Nắp chụp đầu sứ MBT và Chụp đầu cực LA Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/07/2016
150 Nắp đậy MCCB 250A (kèm vis) Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 4) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/07/2016
151 Gói thầu D2: Cung cấp VTTB và xây lắp đường dây trên không cho dự án: Đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8 (ADB-EVNHCMC-NSGD8-D2) Kế hoạch LCNT dự án Đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/07/2016
152 Gói thầu số 2: Máy biến áp 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Máy biến áp phục vụ đầu tư cung cấp điện cho khách hang thong qua TBT chuyên dung và nâng cấp điện áp từ 15kV lên 22kV các phát tuyến tram trung gian An Khánh năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 07/07/2016
153 Sứ treo 24kv polymer Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 4) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/07/2016
154 Kfw-EVNHCMC-M2BP-W01 – Cung cấp lắp đặt VTTB và xây lắp toàn trạm kể cả TNHC (ngoại trừ MBA 110kV - 63MVA) Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Bình Phú Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/07/2016
155 Kfw-EVNHCMC-M2BP-W01 – Cung cấp lắp đặt VTTB và xây lắp toàn trạm kể cả TNHC (ngoại trừ MBA 110kV - 63MVA) Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Bình Phú Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/07/2016
156 Kfw-EVNHCMC-M2BP-W01 – Cung cấp lắp đặt VTTB và xây lắp toàn trạm kể cả TNHC (ngoại trừ MBA 110kV - 63MVA) Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Bình Phú Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/07/2016
157 Gói thầu số 1: Máy biến áp 1 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Máy biến áp phục vụ đầu tư cung cấp điện cho khách hang thong qua TBT chuyên dung và nâng cấp điện áp từ 15kV lên 22kV các phát tuyến tram trung gian An Khánh năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 04/07/2016
158 Hộp đầu cáp T-Plug 24kV 3x240mm2 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Hộp đầu cáp T-Plug 24kV 3x240mm2 cho công trình "XDM cáp ngầm trung thế từ tram ngắt KCNC4 cấp điện cho các nhà đầu tư phục vụ chiếu sang khu CNC giai đoạn 2" Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 04/07/2016
159 Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án " XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)KV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay". Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án " XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)KV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay" CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 30/06/2016
160 Thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác, SCTX, dự phòng năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/06/2016
161 Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác, SCTX, dự phòng năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/06/2016
162 Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 29/06/2016
163 VTTB 27/2016 - Thiết bị trình chiếu. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Thiết bị trình chiếu CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/06/2016
164 Tư vấn khảo sát (bao gồm cắm mốc ranh), lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV An Phú Đông và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 27/06/2016
165 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV KCN Lê Minh Xuân 3 và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/06/2016
166 Gói B - Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ máy biến áp 110kV 63MVA Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Bình Phú Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/06/2016
167 Gói thầu 16-2-04: Mua sắm MBT các loại phục vụ trạm chuyên dùng Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016 hiệu chỉnh CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 22/06/2016
168 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Thành phố Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 22/06/2016
169 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2 DP) Điện lực Thành phố Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 22/06/2016
170 Đầu tư hệ thống tường lửa và nâng cấp hệ thống mạng lõi Công ty Điện lực Ninh Thuận - Giai đoạn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư hệ thống tường lửa và nâng cấp hệ thống mạng lõi Công ty Điện lực Ninh Thuận - Giai đoạn 2 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/06/2016
171 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi tuyến đường Nguyễn Văn Luông (LLK160801) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/06/2016
172 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Lê Quang Sung, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ (LLK160803) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/06/2016
173 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện đường Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe (đoạn từ đường Lò Gốm đến Mai Xuân Thưởng). (LLK160804) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/06/2016
174 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện đường Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe đồng bộ với dự án “Xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng (từ đường Lò Gốm đến kênh Vạn Tượng) (LLK160805) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/06/2016
175 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 21/06/2016
176 Phụ kiện lưới điện các loại (gói 6) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 21/06/2016
177 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 21/06/2016
178 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 21/06/2016
179 Nắp đậy đầu dây điện kế 1 pha và 3 pha Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/06/2016
180 Gói số 46-16 “Sứ các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Gói số 45-16 Trụ bê tông ly tâm các loại, Gói số 46-16 Sứ các loại, Gói số 47-16 “Xà thép và thanh chống các loại” thuộc kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/06/2016
181 Gói số 45-16 Trụ bê tông ly tâm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Gói số 45-16 Trụ bê tông ly tâm các loại, Gói số 46-16 Sứ các loại, Gói số 47-16 “Xà thép và thanh chống các loại” thuộc kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/06/2016
182 Gói số 47-16 “Xà thép và thanh chống các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án Gói số 45-16 Trụ bê tông ly tâm các loại, Gói số 46-16 Sứ các loại, Gói số 47-16 “Xà thép và thanh chống các loại” thuộc kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 17/06/2016
183 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/06/2016
184 Gói thầu: Thùng composite và hộp bảo vệ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bổ sung VTTB phục vụ thay bảo trì và gắn mới năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 17/06/2016
185 Mua sắm trang thiết bị PCCC, dụng cụ thi công, bảo vệ cá nhân phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị PCCC, dụng cụ thi công, bảo vệ cá nhân phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 16/06/2016
186 Mua sắm phụ kiện chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thông trên trụ Điện lực năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phụ kiện chỉnh trang làm gọn cáp thông tin viễn thông trên trụ Điện lực năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 16/06/2016
187 Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2016 Trung tâm Thông tin Điện lực 16/06/2016
188 Gói thầu số 4: Thi công san nền, tường chắn đất, hàng rào, cổng trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/06/2016
189 Gói thầu số 2: CB hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 16/06/2016
190 Gói thầu số 1: Cáp đồng mắc diện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 16/06/2016
191 Nắp trong suốt của hộp bảo vệ điện kế 1 pha và 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/06/2016
192 Trụ bê tông ly tâm 10m 5,2kN Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/06/2016
193 Bảng nhựa - hộp nhựa (trong nhà), Hộp composite lắp điện kế (ngoài trời) và Thùng composite lắp trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 14/06/2016
194 Phương tiện làm việc bảo vệ cá nhân. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện làm việc bảo vệ cá nhân năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 13/06/2016
195 Quần áo bảo hộ lao động Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm quần áo bảo hộ lao động năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 13/06/2016
196 Thi công xây lắp công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Nam Bình Chánh (xã Bình Hưng, xã Phong Phú, xã Qui Đức) năm 2016” Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Nam huyện Bình Chánh (xã Bình Hưng, xã Phong Phú, xã Qui Đức) năm 2016” - MCT: KKK160705 Điện lực Bình Chánh 13/06/2016
197 Cầu chì ống trung thế các loại Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/06/2016
198 Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt hội nghị truyền hình tại Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt hội nghị truyền hình tại Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 10/06/2016
199 Gói số 5: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực TX Duyên Hải và huyện Duyên Hải. Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Tiểu Cần năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Càng Long năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Kè năm 2016 + Công trình Lộ ra trạm 110/22kV Cầu Ngang (Đoạn độc lập tuyến 471, 473 và 475) + Công trình Lộ ra trạm 11 Công ty Điện lực Trà Vinh 10/06/2016
200 Gói số 3: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Tiểu Cần năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Càng Long năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Kè năm 2016 + Công trình Lộ ra trạm 110/22kV Cầu Ngang (Đoạn độc lập tuyến 471, 473 và 475) + Công trình Lộ ra trạm 11 Công ty Điện lực Trà Vinh 10/06/2016
201 Gói số 4: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Tiểu Cần năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Càng Long năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Kè năm 2016 + Công trình Lộ ra trạm 110/22kV Cầu Ngang (Đoạn độc lập tuyến 471, 473 và 475) + Công trình Lộ ra trạm 11 Công ty Điện lực Trà Vinh 10/06/2016
202 Gói số 1: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực huyện Cầu Ngang Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Tiểu Cần năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Càng Long năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Kè năm 2016 + Công trình Lộ ra trạm 110/22kV Cầu Ngang (Đoạn độc lập tuyến 471, 473 và 475) + Công trình Lộ ra trạm 11 Công ty Điện lực Trà Vinh 10/06/2016
203 Gói số 2: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị lộ ra trạm 110/22kV Cầu Ngang. Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Tiểu Cần năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Càng Long năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2016 + Công trình Cấp điện khu vực huyện Cầu Kè năm 2016 + Công trình Lộ ra trạm 110/22kV Cầu Ngang (Đoạn độc lập tuyến 471, 473 và 475) + Công trình Lộ ra trạm 11 Công ty Điện lực Trà Vinh 10/06/2016
204 Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 09/06/2016
205 Trụ điện và neo các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 09/06/2016
206 Thi công xây lắp công trình Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến bến Phú Định), quận Bình Tân, quận 8, MCT: LLB150701. Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 08/06/2016
207 Tủ tụ bù hạ thế ứng động các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 08/06/2016
208 Mua sắm máy tính xách tay cho Đội tiếp nhận công nghệ (TNCN) phục vụ triển khai Dự án nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống FMIS/MMIS theo chế độ kế toán mới của EVN Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính xách tay cho Đội tiếp nhận công nghệ (TNCN) phục vụ triển khai Dự án nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống FMIS/MMIS theo chế độ kế toán mới của EVN Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 07/06/2016
209 Xe ô tô tải cẩu Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô tải cẩu 3 tấn năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 06/06/2016
210 Gói 41-16: Máy biến thế 1 cấp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18) - Gói 41-16: Máy biến thế 1 cấp các loại CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/06/2016
211 Thi công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường 18B, phường BHHA, quận Bình Tân”. MCT: LLB150702 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/06/2016
212 Sứ và phụ kiện sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 06/06/2016
213 Thi công xây lắp công trình 'Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Nam Bình Chánh (xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã An Phú Tây, Tân Quí Tây) năm 2016" Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Nam Bình Chánh (xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã An Phú Tây, Tân Quí Tây) năm 2016 Điện lực Bình Chánh 03/06/2016
214 ADB-EVNHCMC-CBBT-W2: Xây lắp đường dây trên không đoạn hỗn hợp 2 mạch 220kV và 2 mạch 110kV từ G19 đến trạm 500kV Cầu Bông Kế hoạch đấu thầu dự án ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/06/2016
215 ADB-EVNHCMC-CBBT-G2 – cung cấp dây dẫn, dây chống sét, chuỗi cách điện và phụ kiện lắp đặt cho toàn dự án Kế hoạch đấu thầu dự án ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/06/2016
216 Mua sắm trang thiết bị an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/06/2016
217 Thi công xây lắp hạng mục: Sân nền, nhà xe, nhà bảo vệ, hàng rào, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, mương cáp hạ thế thuộc công trình "Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 02/06/2016
218 Cung cấp phần mềm phòng, chống virus cho máy tính cá nhân, máy tính chủ mạng văn phòng. Cung cấp phần mềm phòng, chống virus cho máy tính cá nhân, máy tính chủ mạng văn phòng. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 31/05/2016
219 Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng mới lộ ra Phú Trung” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Phú Trung CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 31/05/2016
220 Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng mới lộ ra Tân Phước” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Tân Phước CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 31/05/2016
221 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT và lập TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 31/05/2016
222 Gói thầu số 29/2016: Xe tải cẩu 12 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ SXKD. Công ty Điện lực Đồng Tháp 31/05/2016
223 gói thầu số 29 Mua Đà và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 27/05/2016
224 Gói thầu số 28 Mua Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 27/05/2016
225 Gói thầu số 03: Dây cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế đầu năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 27/05/2016
226 Gói 40-16 “Chì các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch VTTB năm 2016 - Gói 40-16 “Chì các loại” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/05/2016
227 Gói 39-16 “Máy biến thế 3P 750KVA, 1000KVA 15-22/0,4kV” Kế hoạch đấu thầu dự án Gói 39-16 “Máy biến thế 3P 750KVA, 1000KVA 15-22/0,4kV” thuộc kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/05/2016
228 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn (đợt 2) năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 26/05/2016
229 Máy cắt, chì ống và sứ đỡ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công trình Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến khu CNC, Di dời hệ thống điện phục vụ dự án xây dung cầu Năm Lý và Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến Rạch Chiếc. Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 25/05/2016
230 Xe ô tô bán tải 02 cầu số sàn phục vụ sản xuất Xe ô tô bán tải 02 cầu số sàn phục vụ sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 25/05/2016
231 Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh DA Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/05/2016
232 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Long Hồ Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 25/05/2016
233 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Mang Thít Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
234 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện Lực Bình Tân Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
235 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Tam Bình Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
236 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Tam Bình Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
237 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Vũng Liêm Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
238 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Bình Minh Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
239 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 (đợt 2) DP Điện lực Bình Minh Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
240 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế năm 2016 (đợt 2 - DP) Điện lực Long Hồ Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 25/05/2016
241 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 2) Điện lực Trà Ôn Công ty Điện lực Vĩnh long 25/05/2016
242 Gói thầu 1: Thi công, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp Hạng mục xây dựng nhà trạm và lắp đặt thiết bị điện Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới trạm ngắt Tây Thạnh Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 20/05/2016
243 Cung cấp card CPR-041 và Transducer Cung cấp card CPR-041 và Transducer Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 20/05/2016
244 Trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 20/05/2016
245 Gói thầu số 27 Mua chống sét và thiết bị cảnh báo sự cố Kế hoạch đấu thầu dự án Mua chống sét và thiết bị cảnh báo sự cố phục vụ cho công tác SCL năm 2016 của Công ty Điện lực Bình Phước Công ty Điện lực Bình Phước 20/05/2016
246 Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao tiêu, biển cảnh báo tại vùng nước nguy hiểm khu vực đập tràn Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao tiêu, biển cảnh báo tại vùng nước nguy hiểm khu vực đập tràn Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Công ty thủy điện Đại Ninh 19/05/2016
247 Gói thầu 5: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và Hồng Ngự - Gồm 4 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế huyện Thanh Bình (năm 2016); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2016); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tân Hồng (năm 2016); Phần 4: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế hu Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/05/2016
248 Tư vấn khảo sát, lập DAĐTXD, lập TKKT-TDT, lập HSMT, lập TKBVTC, lập quy trình bảo trì công trình, thỏa thuận PCCC và lập các báo cáo chuyên ngành Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 3 và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/05/2016
249 Kiểm toán quyết toán dự án Kế hoạch đấu thầu dự án Kiểm toán quyết toán dự án các lô thầu "Lô thầu 1: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Tây Thạnh; Lô thầu 2: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Thúc Hoạch; Lô thầu 3: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh; Lô thầu 4: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vự Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/05/2016
250 Cung cấp xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ cho Công ty Điện lực Ninh Thuận. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 16/05/2016
251 Gói 34-16 “Chì các loại”. Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 12) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 13/05/2016
252 DATP-TC-XL: Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV và 22kV đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Tân Cảng và tái lập mặt đường Kế hoạch đấu thầu dự án DATP: Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV và 22kV đấu nối vào trạm biến áp 220kV Tân Cảng thuộc dự án “TBA220kV Tân Cảng”. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/05/2016
253 Gói thầu CHCT 16-03: Mua sắm Bộ thanh đồng bản hạ thế sử dụng cho tủ1250*600*500mm Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB năm 2016 (hiệu chỉnh lần 1) CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 12/05/2016
254 Gói 2: Thiết bị và dụng cụ thi công. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang cụ thi công và bảo hộ lao động năm 2016 Phòng vật tư - Điện lực Vĩnh Long 12/05/2016
255 Cung cấp Xe tải 500-650 kg Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/05/2016
256 Gói thầu số 04: Ống và co nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế đầu năm 2016 Điện lực Hậu Giang 11/05/2016
257 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú, MCT: LLK140109 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
258 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần đào và tái lập mương cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú, MCT: LLK140109 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
259 Tư vấn Giám sát thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú, MCT: LLK140109 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
260 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 02 lộ ra Đông Tây, Hương Lộ 5 trạm Bình Phú, MCT: LLK140110 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
261 Tư vấn Giám sát thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 02 lộ ra Đông Tây, Hương Lộ 5 trạm Bình Phú, MCT: LLK140110 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
262 Gói 1: Nắp chụp kẹp căng dây, khóa đỡ và ống bọc cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị phục vụ công tác tăng cường cách điện cho các vị trí xung yếu trên đường dây và công tác giảm sự cố năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 10/05/2016
263 Cung cấp hóa chất nuôi vi sinh xử lý nước thải quý 2 năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 09/05/2016
264 Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp Công ty Mua bán điện 09/05/2016
265 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 09/05/2016
266 Gói thầu số 40 – Mua sắm tủ trung thế hợp bộ 24kV Kế hoạch đấu thầu dự án HTCQT lưới điện Điện lực Hải Châu năm 2016 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 06/05/2016
267 Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng (ngoại trừ phần đào và tái lập mương cáp ngầm) Kế hoạch đấu thầu dự án ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/05/2016
268 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR An Dưỡng Địa đến Mũi Tàu Phú Lâm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương", MCT: LLK130309 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/05/2016
269 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR Y Tế Kỹ Thuật Cao đến NR An Dưỡng Địa) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương", MCT: LLK130308 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/05/2016
270 Gói thầu Mua mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành, gồm 3 lô: Lô 1.1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành (đợt 1) cho DATP số 1: Trạm biến áp 220/110/22kV Công nghệ cao, giai đoạn 1 thuộc dự án TBA 220kV Công nghệ cao; Lô 1.2: DA Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Tân Thới Hiệp; Lô 1.3: DA Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Bình Trị Đông Kế hoạch đấu thầu gói mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 3 lô. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/05/2016
271 GÓI 4: CUNG CẤP VTTB, XÂY LẮP CÁP NGẦM 220KV CÁT LÁI - CÔNG NGHỆ CAO VÀ NGĂN 220KV MỞ RỘNG TẠI TBA 220KV CÁT LÁI, KỂ CẢ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH kế hoạch lựa chon nha thau GÓI 4: CUNG CẤP VTTB, XÂY LẮP CÁP NGẦM 220KV CÁT LÁI - CÔNG NGHỆ CAO VÀ NGĂN 220KV MỞ RỘNG TẠI TBA 220KV CÁT LÁI, KỂ CẢ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/05/2016
272 Gói thầu số 2: Ống nhựa HDPE Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công trình Lắp đặt tụ bù Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2016; Xây dung mới cáp ngầm trung thế từ tram ngắt KCNC4 cấp điện cho các nhà đầu tư & phục vụ chiếu sang KCNC giai đoạn 2; Hạng mục di dời cáp ngầm đường C1 và lưới điện Bưng Ông Thoàn KCNC của công trình xây dựng mới 02 lộ ra mạch kép trung thế tram 220kV/110kV CNC cấp nguồn cho tram ngắt KCNC4 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 06/05/2016
273 Gói 1: Trang bị bảo hộ cá nhân. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang cụ thi công và bảo hộ lao động năm 2016 Phòng vật tư - Điện lực Vĩnh Long 06/05/2016
274 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Xuân Khoát Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 05/05/2016
275 Gói thầu CHCT 16-02: Mua sắm Cáp xoắn treo hạ thế các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 05/05/2016
276 Gói 2: Nắp chụp bảo vệ thiết bị các loại và ống co nhiệt trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị phục vụ công tác tăng cường cách điện cho các vị trí xung yếu trên đường dây và công tác giảm sự cố năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 04/05/2016
277 Gói thầu số 10: Sửa chữa lớn sân đường nội bộ và đường vào khu trụ sở chính “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 29/04/2016
278 Mua sắm trang bị an toàn và dụng cụ sản xuất năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn và dụng cụ sản xuất năm 2016 Phòng KH&VT - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 29/04/2016
279 ADB-EVNHCMC-PACKAGE L: CUNG CẤP VTTB VÀ XÂY LẮP TOÀN TRẠM VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI, KỂ CẢ TNHC (NGOẠI TRỪ 2 MBA 110KV - 63MVA) Kế hoạch đấu thầu dự án DỰ ÁN THÀNH PHẦN - GIAI ĐOẠN 2 "TBA 110KV TÂN HƯNG VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/04/2016
280 Gói 26-16: Tủ ATS và phụ kiện đấu nối Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 09) - Gói 26-16: Tủ ATS và phụ kiện đấu nối CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/04/2016
281 Gói thầu số 55 – Mua sắm máy biến áp phụ tải tổn hao thấp các loại (đợt 2). Kế hoạch đấu thầu dự án HTCQT lưới điện năm 2016, thay thế máy biến áp vận hành trên 15 năm bằng máy biến áp tổn hao thấp, và SCL quí 3 năm 2016 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 28/04/2016
282 Gói thầu số 3: XL/2015-Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình" Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 28/04/2016
283 Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 28/04/2016
284 Mua sắm thiết bị âm thanh lắp đặt hội nghị truyền hình tại Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị âm thanh lắp đặt hội nghị truyền hình tại Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 28/04/2016
285 Cung cấp thiết bị phân đoạn điện tử cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện giảm tổn thất điện năng khu vực Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải, Thành Hải năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện giảm tổn thất điện năng khu vực Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải, Thành Hải năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 27/04/2016
286 Gói thầu số 9: Sửa chữa lớn đường kiểm tra vận hành phía hạ lưu đập phụ số 3 “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 26/04/2016
287 Gói thầu số 7: Trung tu đường ống áp lực “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 26/04/2016
288 Gói 31-16 "Thùng bảo vệ thiết bị đóng cắt" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
289 Gói 32-16 "Kẹp, móc treo, ống nối, Cosse, Cọc tiếp địa, Boulon" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
290 Gói 23-16 “Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 100A (OD, có hộp bảo vệ, dùng cho tù bù hạ thế)” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
291 Gói 33-16 "Tủ RMU: 03 tủ LBS + 03 tủ LBS + Chì ống (06 modules)" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
292 Gói 27-16 "Trụ điện các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
293 Gói 28-16 "Xà thép thanh chống các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
294 Gói 29-16 "Sứ đứng và Sứ treo" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
295 Gói 30-16 "Cáp đồng hạ thế " Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 ( MSTT: G23, 27-33-16) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/04/2016
296 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án KHĐT dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/04/2016
297 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án KHĐT dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/04/2016
298 Mua sắm trang bị BHLĐ và quần áo BHLĐ khối dịch vụ điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị BHLĐ và quần áo BHLĐ khối dịch vụ điện Phòng KH&VT - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 22/04/2016
299 Cung cấp Bộ định vị van kiểm soát Hệ thống xử lý nước, nước thải Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 21/04/2016
300 Gói thầu: Nắp chụp đầu sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp chụp đầu sứ lắp đặt năm 2016 Điện lực Hậu Giang 21/04/2016
12345678910...