Văn bản pháp quy Đóng
 Tiêu ĐềMô TảKích Cỡ (Kb) Ngày SửaNgày Tạo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầuTài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu2.689,41Tải Xuống29/12/200829/12/2008
Luật đấu thầuCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật quy định về Đấu thầu239,66Tải Xuống29/12/200829/12/2008
Quy định đưa thông tin đấu thầu lên trang TTĐT của EVNVăn bản quy định về việc đưa, quản lý và khai thác thông tin đấu thầu trên trang TTĐT của EVN áp dụng từ ngay 1/1/200936,86Tải Xuống04/08/200929/12/2008
Luât sửa đổi bổ sung các luật ĐTXCCB 38/2009/QH12Luật sủa đổi một số điều của Luật XD, Luật đấu Thầu, Luật Nhà đất và Luật Đất đai96,77Tải Xuống08/10/200929/07/2009
MỘT SỐ MÂU HỒ SƠ ĐẤU THẦU CỦA BỘ KH&ĐTMẫu hồ sơ về đấu thầu áo dụng thống nhất trên toàn quốc855,73Tải Xuống18/05/201017/08/2009
NGHI ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật XD thay thế cho NĐ 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 sau khi có Luật 38//2009/QH12510,46Tải Xuống28/10/200928/10/2009
Văn bản số 8705/BKH-QLĐTVề việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách392,11Tải Xuống17/11/200917/11/2009
Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu606,12Tải Xuống18/05/201018/05/2010
Nghị định 48Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựngChưa BiếtTải Xuống19/05/201019/05/2010
Thông tư 18 Bộ LĐTB&XHQuy định tiền lương đối với các chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước. 14,92Tải Xuống17/06/201017/06/2010
4350/BKH-QLĐTQuy chế thí điểm về sự tham gia của bên thứ ba trong đấu thầu các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản258,58Tải Xuống08/07/201008/07/2010
Thông tư 15/2010/TT-BKHQuy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn1.308,92Tải Xuống19/07/201019/07/2010
Thông tư TT17/2010/BKHThông tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng704,96Tải Xuống03/08/201003/08/2010
Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTCQuy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu886,21Tải Xuống29/09/201029/09/2010
Văn bản 6951 của BKHvề việc triển khai thực hiện thông tư 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết vể đấu thầu qua mạng3.571,01Tải Xuống11/10/201011/10/2010
Văn bản 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách152,04Tải Xuống22/10/201022/10/2010
Thông tư 21/2010?TT-BKH ngày 28/10/2010Quy định chi tiết về thẩm định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu.665,11Tải Xuống03/11/201003/11/2010
Văn bản 8606/BKH-QLĐT ngày 01-12-2010Hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu751,86Tải Xuống10/12/201010/12/2010
Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu. 707,21Tải Xuống24/01/201119/01/2011
QĐ 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010Về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được136,51Tải Xuống27/06/201127/06/2011
QĐ 2979/QĐ-BCT ngày 17/6/2011Việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được52,77Tải Xuống27/06/201127/06/2011
QĐ 4872 ngày 20/9/2010Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được161,19Tải Xuống27/06/201127/06/2011
Chỉ thị 21/CT-BCT ngày 26/8/2010Về việc thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu142,32Tải Xuống09/08/201109/08/2011
Quyết định số 4119/QĐ-BCT ngày 16/8/2011Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được1.570,58Tải Xuống29/08/201129/08/2011
Quyết định số 4138/QĐ-BCT ngày 16/8/2011Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được1.858,30Tải Xuống29/08/201129/08/2011
Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011Về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu148,16Tải Xuống07/09/201107/09/2011
Danh sách các đơn vị không đăng tải thông tin trên hệ thống đấu thầu qua mạng của Bộ KH&ĐTDanh sách các đơn vị đăng tải thông tin trên báo Đấu thầu mà không đăng tải thông tin trên hệ thống đấu thầu qua mạng của Bộ KH&ĐT268,80Tải Xuống22/09/201122/09/2011
Văn bản 11671/BCT-KH ngày 16/12/2011V/v tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được614,41Tải Xuống27/12/201127/12/2011
QĐ 5839/QĐ-BCTVề việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị167,45Tải Xuống04/06/201204/06/2012
Quyết định 1570/QĐ-BCT ngày 29/3/2012Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2012220,58Tải Xuống04/06/201204/06/2012
Quyết định 3491/QĐ-BCT ngày 31/6/2012Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được2.010,65Tải Xuống09/07/201209/07/2012
Quy chế đấu thầu 559Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008)1.490,19Tải Xuống05/09/201219/07/2012
Quyết định 3879/QĐ-BCT ngày 09/7/2012V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được1.940,45Tải Xuống02/08/201202/08/2012
Văn bản 5790/BCT-KH ngày 03/7/2012Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được4.083,35Tải Xuống02/08/201202/08/2012
Quyết định 2665/QĐ-BCT ngày 22/5/2012 của Bộ Công ThươngBổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được466,43Tải Xuống09/08/201209/08/2012
Quyết định 2313/QĐ-BCT ngày 04/5/2012 của Bộ Công ThươngBổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được54,17Tải Xuống09/08/201209/08/2012
Quyết định 1366/QĐ-BCT ngày 22/3/2012 của Bộ Công ThươngBổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được49,55Tải Xuống09/08/201209/08/2012
Quyết định 223/QĐ-BCT ngày 13/01/2012 của Bộ Công ThươngBổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được120,68Tải Xuống09/08/201209/08/2012
Chỉ thị 13/CT-BCT ngày 17//2012Về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp121,86Tải Xuống05/09/201204/09/2012
Văn bản 11671/BCT-KH ngày 16/12 của Bộ Công ThươngVề việc tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được1.136,68Tải Xuống05/09/201205/09/2012
Thoả thuận hợp tácThoả thuận hợp tác giữa các tổng công ty, tập đoàn trực thuộc Bộ Công Thương về việc sử dụng hàng hoá của nhau5.432,32Tải Xuống31/10/201231/10/2012
Biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Giấy VNBiên bản ghi nhớ với Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc hợp tác sử dụng hàng hoá của nhau1.930,75Tải Xuống31/10/201231/10/2012
Biên bản ghi nhớ với VINATEXBiên bản ghi nhớ giữa EVN và VINATEX về việc hợp tác sử dụng hàng hoá của nhau3.880,45Tải Xuống31/10/201231/10/2012
Quyết định số 7037/QĐ-BCT ngày 21/11/2012Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được69,66Tải Xuống29/11/201229/11/2012
Nghị định 68/2012/NĐ-CP của Chính phủBổ sung và sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng161,06Tải Xuống30/11/201230/11/2012
Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủvề việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định214,95Tải Xuống30/11/201230/11/2012
Biên bản ghi nhớ với VINACHEMBiên bản ghi nhớ giữa EVN và VINACHEM ngày 27/12/2012358,97Tải Xuống10/01/201310/01/2013
Văn bản 12672/BCT-KH ngày 27/12/2012Về công tác tăng cường sử dụng máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được3.436,03Tải Xuống10/01/201310/01/2013
Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012Về việc áp dụng các hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định214,95Tải Xuống18/01/201318/01/2013
Phụ lục kèm theo văn bản 2530/EVN-QLĐTVề việc thống kê số liệu về tình hình nhập khẩu máy móc thiết bị giai đoạn 2006-201232,77Tải Xuống03/07/201303/07/2013
Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp148,82Tải Xuống20/08/201320/08/2013
9310-BCT-VPTăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"1.993,00Tải Xuống22/10/201322/10/2013
Biên bản ghi nhớ hợp tác EVN - VICEM Tháng 11/2013Biên bản thi nhớ hợp tác EVN - VICEM tháng 11/20131.069,35Tải Xuống15/11/201315/11/2013
Văn bản 11973/BCT-KH ngày 26/12/2013V/v tiếp tục thực hiện công tác tăng cường sử dụng máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được3.118,88Tải Xuống09/01/201409/01/2014
Quy chế chỉ định thầu của EVNQuy chế về chỉ định thầu áp dung trong đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam4.993,95Tải Xuống14/02/201414/02/2014
Quyết định 1371/BCT ngày 19/02/2014Về việc bổ sung danh mục máy móc vật tư thiết bị trong nước đã sản xuất được260,65Tải Xuống04/03/201404/03/2014
1279/BKHĐT-QLĐT ngày 06/3/2014Giới thiệu, đào tạo cho các doanh nghiệp về đấu thầu qua mạng1.868,41Tải Xuống10/04/201410/04/2014
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/20146.747,77Tải Xuống01/07/201405/05/2014
Luật đấu thầu 43/QH13/2013Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và sẽ có hiệu lực từ 01/7/20144.124,90Tải Xuống05/05/201405/05/2014
Văn bản số 2938/BKHĐT-QLĐTYêu cầu góp ý kiến các Mẫu HSMT do Bộ KHĐT ban hành429,55Tải Xuống20/05/201420/05/2014
Biểu mẫu quản lý KHĐTBiểu mẫu quản lý KHĐT800,77Tải Xuống10/06/201410/06/2014
Văn bản chuyển tiếpVăn bản chuyển tiếp về việc thi hành Luật đấu thầu mới và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu88,03Tải Xuống01/07/201401/07/2014
Văn bản chuyển tiếp Văn bản chuyển tiếp triển khai Luật đấu thầu số 43 về lựa chọn nhà đầu tư423,25Tải Xuống15/08/201415/08/2014
Văn bản chuyển tiếp Về việc đăng tải thông tin về đấu thầu713,47Tải Xuống15/08/201415/08/2014
Văn bản 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014Hướng dẫn lộ trình việc áp dụng quy định về việc nhà thầu phải đăng tải thông tin trên hệ thống mạng Đấu thầu quốc giaChưa BiếtTải Xuống27/08/201427/08/2014
Quy chế đấu thầu EVN mới thay thế quy chế 559Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam kèm theo Quyết định 600/QĐ-EVN ngày 04/9/2014Chưa BiếtTải Xuống10/09/201410/09/2014
QĐ 8438/QĐ-BCT ngày 22/9/2014Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư trong nước đã sản xuất được do Bộ Công Thương ban hành644,08Tải Xuống02/10/201402/10/2014
QĐ10326/QĐ-BCT ngày 14/11/2014Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư trong nước đã sản xuất được do Bộ Công Thương ban hành721,85Tải Xuống25/11/201425/11/2014
Biểu mấu báo cáo đấu thầu 2014Các biểu mẫu báo cáo công tác đấu thầu năm 2014 theo như nêu tại văn bản số 4904/EVN-QLĐT ngày 02/12/201413,94Tải Xuống02/12/201402/12/2014
Dự thảo mẫu HSMT EPCDự thảo mẫu HSMT EPC 385,04Tải Xuống29/12/201429/12/2014
Van ban 9771/BKHĐT-KTCN ngày 27/12/2014 của Bộ KH&ĐTvề việc rà soát cung cấp tài liệu bổ sung sửa đôi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được436,90Tải Xuống07/01/201507/01/2015
chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ1.174,21Tải Xuống08/01/201508/01/2015
QĐ 1602/QĐ-BCT ngày 14/02/2015Về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được753,61Tải Xuống13/03/201513/03/2015
Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN1.435,65Tải Xuống18/03/201518/03/2015
Dự thảo thông tư quy định HSYC Chỉ định thầu, CHCTDự thảo thông tư quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh1.849,34Tải Xuống31/03/201531/03/2015
Quyết định số 250/QĐ-EVN ngày 26/3/2015QĐ ban hành mẫu HSMT EPC trong EVN260,65Tải Xuống07/04/201507/04/2015
Bản mềm mẫu HSMT EPC ban hành trong EVNBản mềm mẫu HSMT EPC ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-EVN ngày 26/3/2015 cuar Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam2.557,83Tải Xuống07/04/201507/04/2015
Dự thảo QĐ ban hành Quy tắc đạo đức ứng xửDự thảo Quyết định ban hành Quy tắc đạo đức ứng xử trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn vay ưu đãi của Nhật Bản2.488,30Tải Xuống08/04/201508/04/2015
Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015Nghị định Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng1.871,85Tải Xuống05/05/201505/05/2015
Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ (Mẫu số 01) (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp)1.126,91Tải Xuống20/05/201520/05/2015
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quyết định thông qua mẫu HSMT xây lắp 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ77,82Tải Xuống20/05/201520/05/2015
Mẫu số 2 ban hành kèm theo TT03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ (Mẫu số 02) (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp)1.521,15Tải Xuống20/05/201520/05/2015
QĐ 126/QĐ-EVN ngày 03/7/2014Quyết định bổ sung Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam330,89Tải Xuống07/07/201507/07/2015
Du thao Thong tu dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của Bộ KH&ĐT473,04Tải Xuống09/07/201509/07/2015
Chỉ thị 2977/CT-EVN ngày 27/7/2015Chỉ thị về tăng cường hiệu quẳ công tác đấu thầu trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam453,80Tải Xuống27/07/201527/07/2015
VB5116BCT-CNNgVăn bản yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ nội địa hóa các nhà máy nhiệt điện1.590,01Tải Xuống03/08/201503/08/2015
Bản mềm Phiếu điều tra Bản mềm Phiếu điều tra kèm theo văn bản số 5116/BCT ngày 23/7/2015119,30Tải Xuống05/08/201505/08/2015
Văn bản 10254 của Bộ Tài ChínhVăn bản quy định của Bộ Tài Chính về mức tạm ứng hợp đồng1.394,94Tải Xuống05/08/201505/08/2015
Biểu 1 và Biểu 2Biểu 1 và Biểu 2 phục vụ báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 49455,81Tải Xuống08/09/201508/09/2015
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 1.354,90Tải Xuống18/09/201518/09/2015
Tài liệu đào tạo đấu thầu qua mạngTài liệu đào tạo đấu thầu qua mạng cho cơ quan EVN và các đơn vị thành viên EVN (ngày 08-12-2015) thông qua hội nghị truyền hình8.336,90Tải Xuống03/12/201503/12/2015
Tài liệu đào tạo đấu thầu qua mạng (tiếp)Tài liệu đào tạo đấu thầu qua mạng cho cơ quan EVN và các đơn vị thành viên EVN (ngày 08-12-2015) thông qua hội nghị truyền hình2.371,07Tải Xuống03/12/201503/12/2015
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 2.946,33Tải Xuống11/12/201511/12/2015
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 4.259,85Tải Xuống11/12/201511/12/2015
VB5367/EVN_QLĐT ngày 21/12/2015Yêu cầu lập Báo cáo thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, kết quả thực hiện tối ưu hóa chi phí và mua sắm tập trung4.812,46Tải Xuống21/12/201521/12/2015
Phụ lục 1 Lập báo cáo đấu thầu 2015Biểu mẫu phụ lục 1 lập báo cáo đấu thầu 201570,66Tải Xuống21/12/201521/12/2015
Phụ lục 2, 3, 4 - Lập báo cáo đấu thầu 2015Phụ lục 2, 3, 4 - Lập báo cáo đấu thầu 201561,44Tải Xuống21/12/201521/12/2015
văn bản số 1795/BCT-KH ngày 03/3/2016về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ921,71Tải Xuống10/03/201610/03/2016
Quyết định 749/QĐ-BCT ngày 29/02/2016Kế hoạch tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016 của Bộ Công Thương4.303,64Tải Xuống24/03/201624/03/2016
Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia751,99Tải Xuống29/03/201629/03/2016
Biểu 1 - 2Biểu mẫu dự liệu báo cáo về mua sắm tập trung 201547,62Tải Xuống12/04/201612/04/2016
Quyết định 1570/QĐ-BCT ngày 25/4/2016về việc bổ sung danh mục máy móc. thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nuớc đã sản xuất được 1.006,88Tải Xuống05/05/201605/05/2016
VB 1178/TTg-KTN ngày 06/7/2016V/v tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng điện thuộc các dự án do EVN và các doanh nghiệp thành viên EVN làm chủ đầu tư118,58Tải Xuống14/07/201614/07/2016
VB 4178/BKHĐT-QLĐT ngày 31/5/2016 của Bộ KHĐTv/v Lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do EVN và doanh nghiệp thành viên EVN làm chủ đầu tư640,75Tải Xuống14/07/201614/07/2016
Dự thảo quy chế về đấu thầu cho họat động SXKD trong EVNDự thảo quy chế về công tác đấu thầu cho hoạt động mua sắm sử dụng nguồn vốn SXKD trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam434,91Tải Xuống29/07/201629/07/2016
Tài liệu Hội nghị truyền hình lấy ý kiến dự thảo Quy chế đấu thầuTài liệu Hội nghị truyền hình lấy ý kiến dự thảo "Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam"2.090,82Tải Xuống11/08/201611/08/2016
Dư thảo lần 2Dự thảo lần 2 Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng vốn SXKD trong Tập đòan Điện lực Quốc gia Việt Nam456,02Tải Xuống08/09/201608/09/2016
Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo lần 1Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo lần 1 Quy chế đấu thầu sử dụng vốn SXKD trong Tập đòan Điện lực Quốc gia Việt Nam911,37Tải Xuống08/09/201608/09/2016
07/2016/TT-BKHĐTMẫu HSMT mua sắm hàng hóa qua mạng của Bộ KH&ĐT2.151,53Tải Xuống12/09/201612/09/2016
10/2016/TT-BKHĐTThông tư quy định chi Tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu1.124,86Tải Xuống12/09/201612/09/2016
11/2016/TT-BKHĐTMẫu HSMT EPC của Bộ KH&ĐT1.923,07Tải Xuống12/09/201612/09/2016
TT 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa1.572,37Tải Xuống03/10/201603/10/2016
Quyết định 3798/QĐ-BCT ngày 20/9/2016về việc bổ sung danh mục máy móc. thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nuớc đã sản xuất được 486,80Tải Xuống03/10/201603/10/2016
Quyết định 4383/QĐ-BCT ngày 09/11/2016về việc bổ sung danh mục máy móc. thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nuớc đã sản xuất được 290,82Tải Xuống23/11/201623/11/2016
Bieu mau bao caoBiểu mẫu và yêu cầu lập báo cáo về công tác đấu thầu, Tối ưu hóa chi phí và Mua sắm tập trung năm 201653,76Tải Xuống05/01/201705/01/2017
Biểu mẫu báo cáo 2Biểu mẫu và yêu cầu lập báo cáo về công tác đấu thầu, Tối ưu hóa chi phí và Mua sắm tập trung năm 201671,68Tải Xuống05/01/201705/01/2017
Bieu mau bao cao 3Biểu mẫu và yêu cầu lập báo cáo về công tác đấu thầu, Tối ưu hóa chi phí và Mua sắm tập trung năm 2016260,65Tải Xuống05/01/201705/01/2017
Bieu mau bao cao 4Biểu mẫu và yêu cầu lập báo cáo về công tác đấu thầu, Tối ưu hóa chi phí và Mua sắm tập trung năm 2016260,65Tải Xuống05/01/201705/01/2017